Ford Fiesta: Cyfrowa obróbka dźwięku (DSP)

Ford Fiesta –> Menu radioodtwarzacza –> Cyfrowa obróbka dźwięku (DSP)

Funkcja korekty DSP dla poszczególnych siedzeń

Funkcja ta powoduje uwzględnienie różnic odległości poszczególnych siedzeń od głośników pojazdu. Wybierz miejsce, dla którego sygnał audio ma być odpowiednio poprawiony.

Korektor DSP

Wybierz rodzaj muzyki, który najbardziej odpowiada Twoim preferencjom. Sygnał audio zmieni się tak, aby uwypuklić styl wybranego gatunku muzycznego.

Zmiana ustawień DSP

1. Naciśnij przycisk MENU.

2. Wybierz AUDIO lub USTAWIENIA AUDIO.

3. Przewiń do wymaganej funkcji DSP.

4. Za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół wybierz właściwe ustawienie.

5. Naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić dokonany wybór.

6. Naciśnij przycisk MENU, aby cofnąć.

Automatyczna regulacja głośności

Jeżeli dostępna jest funkcja AVC, reguluje ona samoczynnie poziom głośności, kompensując hałas podczas jazdy. 1. Naciśnij przycisk MENU i ...

Wiadomości

Niektóre urządzenia przerywają normalny odbiór, aby nadać biuletyny informacyjne ze stacji z zakresu FM lub innych stacji w systemie danych radiowyc ...

Categorie