Ford Fiesta: Automatyczna regulacja głośności

Ford Fiesta –> Menu radioodtwarzacza –> Automatyczna regulacja głośności

Jeżeli dostępna jest funkcja AVC, reguluje ona samoczynnie poziom głośności, kompensując hałas podczas jazdy.

1. Naciśnij przycisk MENU i wybierz AUDIO.

2. Wybierz POZIOM AVC lub ADAPTACJA GŁOŚN.

3. Za pomocą przycisków ze strzałką w lewo lub w prawo wyreguluj ustawienia.

4. Naciśnij przycisk OK , aby potwierdzić dokonany wybór.

5. Naciśnij przycisk MENU, aby cofnąć.

Menu radioodtwarzacza

...

Cyfrowa obróbka dźwięku (DSP)

Funkcja korekty DSP dla poszczególnych siedzeń Funkcja ta powoduje uwzględnienie różnic odległości poszczególnych siedzeń od ...

Categorie