Fiat Punto: Zużycie paliwa

Fiat Punto –> Dane techniczne –> Zużycie paliwa

Wartości zużycia paliwa, podane w poniższej tabeli, zostały określone na podstawie prób homologacyjnych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Dyrektyw europejskich.

OSTRZEŻENIE Styl jazdy, sytuacje na drodze, warunki atmosferyczne, stan ogólny samochodu, poziom wyposażenia/ dodatków/akcesoriów, obciążenie samochodu, bagażnik dachowy, używanie klimatyzacji, inne sytuacje, które wpływają na współczynnik aerodynamiczny lub opory podczas jazdy powodują, że wartości zużycia paliwa mogą być różne od tych, jakie uzyskano. Dopiero po przejechaniu pierwszych 3000 km rozpoznawalna będzie większa regularność, jeśli chodzi o zużycie paliwa.

ZUŻYCIE PALIWA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ NORMĄ EUROPEJSKĄ (litry/100 km)

UWAGA Wartości zużycia paliwa w przypadku wersji Natural Power (zasilanych metanem) podane są w m3/100 km.

ZUŻYCIE PALIWA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ NORMĄ EUROPEJSKĄ (litry/100 km)


(*) W przypadku wersji Start&Stop

(**) Specyficzne rynki

ZUŻYCIE PALIWA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ NORMĄ EUROPEJSKĄ (litry/100 km)


(**) Zasilanie benzyną

(**) Zasilanie LPG

() Zasilanie metanem

Emisje CO2

Wartości emisji CO2, podane w poniższej tabeli, odnoszą się do zużycia w cyklu mieszanym.

Emisje CO2


(*) Specyficzne rynki

(**) Zasilanie benzyną

(***) Zasilanie LPG

(****) Zasilanie metanem

Materiały eksploatacyjne

Olej w silniku tego samochodu został specjalnie opracowany i przetestowany, by spełniać wymogi przewidziane przez Wykaz czynności przeglądów okre ...

Przepisy dotyczące postępowania z pojazdem po okresie eksploatacji

Od wielu lat grupa FCA rozwija globalne zaangażowanie w ochronę i poszanowanie środowiska poprzez stałą poprawę procesów produkcyjnych i two ...

Categorie