Fiat Punto: Materiały eksploatacyjne

Fiat Punto –> Dane techniczne –> Materiały eksploatacyjne

Olej w silniku tego samochodu został specjalnie opracowany i przetestowany, by spełniać wymogi przewidziane przez Wykaz czynności przeglądów okresowych. Stałe stosowanie wskazanych materiałów eksploatacyjnych zapewnia właściwe zużycie paliwa i emisje zanieczyszczeń. Jakość oleju jest czynnikiem decydującym o właściwym działaniu i trwałości silnika.

OSTRZEŻENIE Użycie produktów o innych parametrach niż podane powyżej może spowodować poważne uszkodzenie silnika i utratę gwarancji.

Materiały eksploatacyjne


W sytuacjach awaryjnych, gdy nie ma dostępu do środków smarnych o wskazanej charakterystyce, zezwala się na stosowanie, w zakresie uzupełniania poziomu, produktów o minimalnych podanych parametrach ACEA; w takim przypadku nie zapewnia się jednak optymalnych osiągów silnika. W przypadku silników 0.9 Twinair i 0.9 TwinAir Turbo należy stosować wyłącznie oleje o wskazanych parametrach i klasie SAE.

Materiały eksploatacyjne


(*) OSTRZEŻENIE Nie należy uzupełniać ani mieszać z innymi płynami o parametrach innych niż opisane.

(**) W szczególnie surowych warunkach klimatycznych zaleca się stosowanie mieszaniny 60% PARAFLUUP i 40% wody demineralizowanej.

Masy

WERSJE BENZYNOWE (*) W przypadku zastosowania wyposażenia specjalnego (dach otwierany, hak do holowania przyczepy itp.), masa zwiększa się i w konsekwencji zm ...

Zużycie paliwa

Wartości zużycia paliwa, podane w poniższej tabeli, zostały określone na podstawie prób homologacyjnych, zgodnie z obowiązującymi wymag ...

Categorie