Fiat Punto: Wersje lpg

Aby uzyskać dostęp do wlewu A rys.

74, należy otworzyć pokrywę dostępową B i odkręcić korek C.

Podczas tankowania silnik powinien być wyłączony. Należy również wcześniej włączyć hamulec ręczny i ustawić kluczyk w wyłączniku zapłonu w położeniu STOP. Nie palić. W razie potrzeby przekazać odpowiedni adapter do napełniania pracownikowi tankującemu LPG.

Wersje lpg


Ostrzeżenie w zależności od kraju, w którym samochód jest sprzedawany, występuj¹ różne typy adapterów do tankowania lpg. Wraz z samochodem, w odpowiednim pojemniku, dostarczany jest specjalny adapter do tankowania w kraju, w którym samochód jest sprzedawany. W razie podróżowania do innego kraju należy uzyskaæ informacje o typie stosowanego tam adaptera.

Procedura tankowania

W celu uzupe³nienia zbiornika należy: otworzyć pokrywę A rys. 73, ciągnąc ją na zewnątrz, a następnie odkręcić korek ...

Wersje natural power

Aby dostaæ się do wlewu, należy odkręciæ korek a rys. 75, Obracaj¹c go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Profil wlewu jest ...

Categorie