Dacia Sandero, Dacia Logan: Zbiornik paliwa (uzupełnianie paliwa)

Dacia Sandero, Dacia Logan –> Poznajemy samochód –> Zbiornik paliwa (uzupełnianie paliwa)

Zbiornik paliwa (uzupełnianie paliwa)


Pojemność użytkowa zbiornika: około 50 litrów.

Korek A można odblokować za pomocą kluczyka do stacyjki.

W celu napełnienia zbiornika, patrz paragraf "napełnianie zbiornika paliwa".

W czasie napełniania zbiornika na klapce wlewu jest przewidziany korek 1.

Po zakończeniu napełniania, sprawdzić, czy korek i klapka są zamknięte.

Nie wolno myć okolic wlewu paliwa przy pomocy wysokociśnieniowych urządzeń myjących.

 

Korek wlewu paliwa ma specyficzną budowę. W przypadku konieczności jego wymiany, należy upewnić się, czy oferowany korek ma te same parametry, co korek oryginalny. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Korka wlewu paliwa nie należy zbliżać do otwartego ognia lub źródeł ciepła.

Nie wolno myć okolic wlewu paliwa wysokociśnieniowym urządzeniem myjącym.

Jakość paliwa

Należy stosować paliwo dobrej jakości, dostosowane do norm obowiązujących w danym kraju i koniecznie zgodne ze wskazówkami podanymi na naklejce B znajdującej się w klapce wlewu paliwa.

Patrz tabela "Dane techniczne silników" w rozdziale 6.

Wersje diesel

Należy koniecznie używać oleju napędowego zgodnego z instrukcjami podanymi na naklejce B znajdującej się na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa.

Nie należy mieszać benzyny (bezołowiowej lub E85) z olejem napędowym, nawet w małych ilościach.

Nie należy stosować paliwa na bazie etanolu, jeśli samochód nie jest do tego przystosowany.

Nie należy dolewać dodatków do paliwa, ponieważ grozi to uszkodzeniem silnika.

Wersja z silnikiem benzynowym

Należy koniecznie używać benzyny bezołowiowej.

Liczba oktanowa (LO) musi być zgodna ze wskazówkami podanymi na naklejce 8, która znajduje się na klapce wlewu paliwa.

Pojazdy z silnikami na paliwo na bazie etanolu

Należy koniecznie używać benzyny bezołowiowej lub paliwa zawierającego maksymalnie 85 procent etanolu (E85).

Przy niskich temperaturach, uruchomienie silnika może być trudne, a nawet niemożliwe.

Wcelu uniknięcia tego problemu, należy stosować benzynę bezołowiową.

Uwaga: przy stosowaniu tego paliwa, możliwe jest stwierdzenie zwiększonego zużycia.

W przypadku zmiany paliwa, silnik musi się dostosować, co może doprowadzić do odczuwania niedogodności (wydłużone ruszanie, szarpanie,...) przez kilka minut.

Tankowanie paliwa w wersji z silnikiem benzynowym i diesel

Wprowadzić pistolet w taki sposób, aby popchnąć zawór i wsunąć go do oporu, przed rozpoczęciem napełniania zbiornika (możliwość rozpryskania paliwa).

Trzymać pistolet w takiej samej pozycji aż do końca napełniania. Po pierwszym automatycznym wyłączeniu dystrybutora, możliwe jest jeszcze tylko dwukrotne włączenie napełniania; nie należy próbować wlewać więcej paliwa, aby zachować konstrukcyjnie przewidzianą pustą przestrzeń.

Podczas napełniania, należy uważać, aby woda nie przedostała się do zbiornika.

Zawór i jego brzeg powinny pozostać czyste.

Wersje z silnikiem benzynowym Użycie benzyny zawierającej związki ołowiu spowodowałoby uszkodzenie elementów układu oczyszczania spalin i mogłoby doprowadzić do utraty gwarancji.

Aby uniemożliwić wlanie do zbiornika benzyny z zawartością związków ołowiu, wlew paliwa posiada przewężenie z zastawką, które pozwalają na wprowadzenie tylko pistoletu dystrybutora benzyny bezołowiowej (na stacji benzynowej).

Utrzymujący się zapach paliwa W razie pojawienia się i utrzymywania zapachu paliwa, należy:
  •  zatrzymać pojazd, jeżeli pozwalają na to warunki ruchu drogowego i wyłączyć zapłon;
  •  włączyć światła awaryjne, poprosić wszystkich pasażerów o opuszczenie pojazdu i pozostawanie w bezpiecznej odległości od strefy ruchu;
  •  skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wersje zasilane LPG

Pojemność użytkowa zbiornika: ok.

32 litrów.

Tankowanie paliwa LPG

Zaciągnąć hamulec ręczny, wyłączyć silnik, wyłączyć zapłon i zgasić światła.

W każdym przypadku należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wskazanych na stacji paliw.

Podczas napełniania zbiornika, dodać żądaną ilość paliwa LPG.

Kiedy pompa przestanie dostarczać paliwo LPG lub kiedy wydajność pompy znacznie zmaleje, osiągnięty został maksymalny poziom paliwa LPG.

Nie należy wówczas próbować go dalej napełniać.

W przypadku przekroczenia pojemności zbiornika LPG podczas napełniania należy skontaktować się z certyfikowanym mechanikiem lub Autoryzowanym Partnerem marki w celu kontroli układu automatycznego napełniania.

Tankowanie paliwa LPG


Stacja paliw bez samoobsługi

W przypadku, gdy napełniania LPG dokonuje pracownik stacji paliw, należy przekazać mu adapter do napełniania 2 znajdujący się w torebce w zamykanym schowku

WAŻNE: Adapter 2 zależy od kraju zbytu pojazdu.

Przed przeprowadzką do innego kraju należy koniecznie skonsultować się w Autoryzowanym Partnerem marki.

Stacje paliw z samoobsługą


Stacje paliw z samoobsługą

W celu obsługi pistoletu LPG zalecamy założenie rękawic.

Otworzyć klapkę zbiornika pojazdu i odkręcić korek 3 końcówki do napełniania LPG 4 Należy postępować ostrożnie zgodnie z informacjami wyjaśniającymi proces tankowania umieszczonymi na dystrybutorze LPG.

Jeśli pompa zatrzyma się lub wystąpią kłopoty z jej działaniem, będzie to oznaczało, że został osiągnięty maksymalny poziom napełnienia zbiornika (80%).

Napełnianie kończy się po zwolnieniu przycisku.

Odblokować dżwigienkę (może ulecieć niewielka ilość gazu), wyjąć pistolet i zawiesić na dystrybutor.

Ponownie założyć korek 3, aby do układu paliwowego nie dostała się woda ani ciała obce.

Brak paliwa - wersja diesel

Brak paliwa - wersja diesel


Pojazdy z pompką odpowietrzającą 5 Po wystąpieniu awarii spowodowanej całkowitym zużyciem paliwa, należy odpowietrzyć układ przed próbą ponownego uruchomienia silnika.

Napełnić zbiornik minimum 8 litrami oleju napędowego.

Nacisnąć kilka razy pompkę 5.

Po wykonaniu tych czynności, uruchomienie silnika jest możliwe.

Jeżeli po kilku próbach, silnik nie uruchamia się, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Pojazdy z pompką odpowietrzającą 5

Umieścić klucz w położeniu "Bieg" M i odczekać kilka minut przed ruszeniem. Umożliwi to odpowietrzanie układu zasilania paliwem.

Jeśli silnik nie uruchomi się, należy powtórzyć procedurę.

Jakakolwiek naprawa lub modyfikacja elementów układu zasilania paliwem (moduły elektroniczne, przewody, obwód paliwowy, wtryskiwacz, osłony ochronne, itp.) jest surowo wzbroniona ze względów bezpieczeństwa (za wyjątkiem wykonywania jej przez Autoryzowanego Partnera marki).

 

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może on być rozgrzany.

Ponadto, w każdej chwili może włączyć się wentylator chłodnicy.

Ryzyko obrażeń.

Wycieraczki, Spryskiwacze szyb

Wycieraczki szyby przedniej Po włączeniu zapłonu, przesunąć dźwignię 1 w płaszczyźnie kierownicy: Zatrzymanie. Przerywany ...

Jazda samochodem

...

Categorie