Dacia Sandero, Dacia Logan: Wycieraczki, Spryskiwacze szyb

Dacia Sandero, Dacia Logan –> Poznajemy samochód –> Wycieraczki, Spryskiwacze szyb

Wycieraczki, Spryskiwacze szyb


Wycieraczki szyby
przedniej

Po włączeniu zapłonu, przesunąć dźwignię 1 w płaszczyźnie kierownicy:

  1. Zatrzymanie.
  2. Przerywany bieg wycieraczek.

    Pomiędzy jednym a drugim przetarciem szyby wycieraczki zatrzymują się na kilka sekund.

  3. Powolny ciągły bieg wycieraczek.
  4. Szybki ciągły bieg wycieraczek.

Spryskiwacz przedniej
szyby

Po włączeniu zapłonu, pociągnąć dźwignię 1 do siebie.

Krótkie pociągnięcie za dźwignię powoduje, poza uruchomieniem spryskiwacza szyby, jedno przetarcie szyby.

Dłuższe pociągnięcie za dźwignię powoduje, poza uruchomieniem spryskiwacza szyby, trzy przetarcia szyby.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu A (zatrzymanie). Ryzyko obrażeń.

 

W czasie mrozów należy upewnić się, że pióra wycieraczek nie zostały unieruchomione przez szron (ryzyko przegrzania silnika wycieraczek).

Należy kontrolować stan piór wycieraczek.

Należy je wymieniać, gdy tylko zmniejszy się skuteczność ich działania: mniej więcej raz do roku. Należy systematycznie czyścić przednią szybę w samochodzie.

W przypadku wyłączenia zapłonu przed zatrzymaniem pracy wycieraczek (położenie d) zatrzymają się one w położeniu, w którym się aktualnie znajdują.

Po włączeniu zapłonu, należy ustawić dźwignię 1 w położeniu A, aby sprowadzić je do pozycji zatrzymania pracy.

 

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności na przedniej szybie (mycie pojazdu, usuwanie szronu, czyszczenie itd.) należy ustawić dźwignię 1 w położeniu A (zatrzymanie).

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.

Wycieraczki, Spryskiwacze szyb


Wycieraczka tylnej szyby


Przy włączonym zapłonie, obrócić końcówkę dźwigni 2 do pojawienia się odpowiedniego symbolu naprzeciwko oznaczenia 1.

Wycieraczka spryskiwacz
tylnej szyby

Przy włączonym zapłonie, obrócić końcówkę dźwigni 2 do pojawienia się odpowiedniego symbolu naprzeciwko oznaczenia 1.

Po zwolnieniu końcówki dźwigni, powraca ona do pozycji włączenia tylnej wycieraczki

Przed włączeniem wycieraczki tylnej szyby trzeba upewnić się, czy żaden z przewożonych przedmiotów nie będzie utrudniać działania wycieraczki.

W czasie mrozów należy upewnić się, czy pióra wycieraczek nie zostały unieruchomione przez osadzający się na szybach szron (ryzyko przegrzania silnika mechanizmu wycieraczek).

Należy kontrolować stan piór wycieraczek.

Należy je wymieniać, gdy tylko skuteczność ich działania zmniejszy się: średnio raz w roku.

Należy systematycznie czyścić tylną szybę w samochodzie.

Sygnały ostrzegawcze dźwiękowe i świetlne

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy (klakson) Nacisnąć koniec dźwigni 1. Sygnał świetlny W celu mignięcia światłami, nale&# ...

Zbiornik paliwa (uzupełnianie paliwa)

Pojemność użytkowa zbiornika: około 50 litrów. Korek A można odblokować za pomocą kluczyka do stacyjki. W celu napełnieni ...

Categorie