Citroen DS3: Zmiana częstotliwości

Citroen DS3 –> Audio i telematyka –> Tablet dotykowy 7-calowy –> Radio –> Zmiana częstotliwości

Nacisnąć Radio Media, aby
wyświetlić stronę główną.


Za pomocą automatycznego wyszukiwania częstotliwości


Nacisnąć lub
albo przesunąć kursor
w celu automatycznego wyszukiwania stacji radiowej w dół lub w górę skali.

NASTĘPNIE

Wybrać zmianę źródła dźwięku.


Wybrać " Radio FM ".


lub

"Radio AM ".


lub

Nacisnąć Radio Media, aby
wyświetlić stronę główną.

Nacisnąć podstronę


Nacisnąć " Częstotl. ".


NASTĘPNIE

Wpisać pełną częstotliwość
(np.: 92.10MHz) za pomocą klawiatury i nacisnąć " Zatwierdź ".


Zmiana stacji radiowej Naciśnięcie nazwy aktualnie odbieranej stacji powoduje wyświetlenie listy.

Aby zmienić stację, nacisnąć nową wybraną nazwę.

Wybór stacji radiowej

Nacisnąć Radio Media, aby wyświetlić stronę główną. Wybrać " Lista " na stronie głównej. lub Nacisn ...

Zapamiętywanie stacji

Wybrać stację lub częstotliwość (patrz odpowiednia rubryka). Nacisnąć " Zapamiętaj ". Wybrać numer z listy, aby zapisa&# ...

Categorie