Citroen DS3: Zapamiętywanie stacji

Citroen DS3 –> Audio i telematyka –> Tablet dotykowy 7-calowy –> Radio –> Zapamiętywanie stacji

Wybrać stację lub częstotliwość (patrz odpowiednia rubryka).

Nacisnąć " Zapamiętaj ".Wybrać numer z listy, aby zapisać wybraną/ ustawioną stację.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego numeru spowoduje zapamiętanie stacji.

Lub

Naciśnięcie tego przycisku
powoduje zapamiętanie stacji jedna po drugiej.

Wybór zapamiętanej stacji

Nacisnąć Radio Media, aby
wyświetlić stronę główną.

Wybrać " Zapamiętaj ".


Zmiana częstotliwości

Nacisnąć Radio Media, aby wyświetlić stronę główną. Za pomocą automatycznego wyszukiwania częstotliwości Nacisn ...

Włączanie / Wyłączanie RDS

Nacisnąć Radio Media, aby wyświetlić stronę główną. Nacisnąć podstronę. Wybrać " Ustawienia ". Wybra ...

Categorie