Citroen DS3: Wybór stacji radiowej

Citroen DS3 –> Audio i telematyka –> Radioodtwarzacz –> Radio –> Wybór stacji radiowej

Nacisnąć kilka razy przycisk
SOURCE i wybrać tuner.

Nacisnąć przycisk BAND AST, aby
wybrać zakres fal.

Nacisnąć na krótko jeden
z przycisków, aby przeprowadzić automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych.

Nacisnąć jeden z przycisków, aby
przeprowadzić ręczne wyszukiwanie wyższych/niższych częstotliwości.

Nacisnąć przycisk LIST REFRESH,
aby wyświetlić listę dostępnych stacji (maksymalnie 30 stacji).

Aby odświeżyć listę, nacisnąć na ponad dwie sekundy.

Radio

...

RDS

Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi, podziemia) może uniemożliwić odbiór, również w trybie RDS. Jest ...

Categorie