Citroen DS3: RDS

Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi, podziemia) może uniemożliwić odbiór, również w trybie RDS. Jest to normalne zjawisko w przypadku fal radiowych i nie jest przyczyną usterki radioodtwarzacza.

Nacisnąć przycisk MENU.


Wybrać "Fonctions audio"
(funkcje audio).

Nacisnąć OK.


Wybrać funkcję "Radio favourites
FM" (ustawienia radia FM).

Nacisnąć OK.


Wybrać "Activate alternative
frequencies" (RDS) (włącz funkcję RDS).

Nacisnąć OK, na ekranie pojawi
się RDS.

W trybie "Radio" nacisnąć OK, aby włączyć lub wyłączyć tryb RDS.

RDS, jeżeli zostanie włączony, umożliwia nieprzerwane słuchanie tej samej stacji dzięki śledzeniu częstotliwości.

W pewnych warunkach śledzenie stacji RDS jest niemożliwe na całym obszarze kraju, ponieważ stacje radiowe nie pokrywają 100% jego terytorium. Z tego powodu istnieje możliwość utraty sygnału stacji w trakcie podróży.

Wybór stacji radiowej

Nacisnąć kilka razy przycisk SOURCE i wybrać tuner. Nacisnąć przycisk BAND AST, aby wybrać zakres fal. Nacisnąć na krótko jeden ...

Słuchanie komunikatów TA

Funkcja TA (Traffic Announcement) powoduje priorytetowy odsłuch komunikatów ostrzegawczych TA. Aby móc działać, funkcja ta wymaga prawi ...

Categorie