Citroen DS3: Wskaźniki zasięgu

Gdy w zbiorniku AdBlue zostanie osiągnięty poziom rezerwy albo po wykryciu wadliwego działania systemu oczyszczania spalin SCR, wskaźnik umożliwia poznanie, z chwilą włączenia zapłonu, szacunkowej drogi w kilometrach, którą może przebyć samochód przed zablokowaniem rozruchu silnika.

W przypadku równoczesnego wykrycia wadliwego działania i niskiego poziomu AdBlue wyświetlana jest mniejsza z wartości zasięgu.

Zasięg większy niż 2400 km Po włączeniu stacyjki żadna informacja dotycząca zasięgu nie wyświetla się automatycznie w zestawie wskaźników.

W przypadku ryzyka niemożności rozruchu związanego z brakiem dodatku AdBlue

Przepisowe urządzenie blokujące rozruch silnika włącza się automatycznie, gdy tylko zbiornik AdBlue jest pusty.

Zasięg między 600 i 2400 km

Zasięg między 600 i 2400 km


Z chwilą włączenia stacyjki zapala się wskaźnik UREA wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem komunikatu (np. "Uzupełnij dodatek układu oczyszczania spalin: Rozruch zabroniony za 1500 km") informującego o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach.

Podczas jazdy komunikat wyświetla się co 300 km, dopóki zapas dodatku w zbiorniku nie zostanie uzupełniony.

Należy skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym, aby uzupełnić zapas dodatku AdBlue.

Zapas dodatku można także uzupełnić we własnym zakresie.

Więcej informacji na temat uzupełniania dodatku AdBlue znajduje się w odpowiedniej rubryce.

Zasięg między 0 i 600 km

Zasięg między 0 i 600 km


Z chwilą włączenia stacyjki zapala się wskaźnik SERVICE i miga wskaźnik UREA wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem komunikatu (np. "Uzupełnij dodatek układu oczyszczania spalin: Rozruch zabroniony za 600 km") informującego o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach.

Podczas jazdy komunikat wyświetla się co 30 sekund, dopóki zapas dodatku w zbiorniku nie zostanie uzupełniony.

Należy skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym, aby uzupełnić zapas dodatku AdBlue.

Zapas dodatku można także uzupełnić we własnym zakresie.

W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe ponowne uruchomienie samochodu.

Więcej informacji na temat uzupełniania dodatku AdBlue znajduje się w odpowiedniej rubryce.

Awaria związana z brakiem dodatku AdBlue


Po włączeniu stacyjki zapala się wskaźnik SERVICE i miga wskaźnik UREA wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem komunikatu "Napełnić dodatek układu oczyszczania spalin: Rozruch zabroniony".

Zbiornik AdBlue jest pusty: przepisowe urządzenie blokujące rozruch uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika.

Aby móc ponownie uruchomić silnik, zalecamy skontaktowanie się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym w celu uzupełnienia właściwą ilość dodatku.

Jeżeli wykonuje się tę operację we własnym zakresie, należy koniecznie wlać do zbiornika co najmniej 3,8 litra AdBlue.

System SCR

Za pomocą dodatku zwanego AdBlue zawierającego mocznik, katalizator przekształca do 85% tlenków azotu (NOx) na azot i wodę, które są niesz ...

W przypadku wykrycia niesprawności systemu oczyszczania spalin SCR

Urządzenie blokujące rozruch silnika włącza się automatycznie po przebyciu ponad 1100 km po potwierdzeniu usterki systemu czystości spa ...

Categorie