Citroen DS3: W przypadku wykrycia niesprawności systemu oczyszczania spalin SCR

Citroen DS3 –> Informacje praktyczne –> Dodatek AdBlue i system SCR do silników Diesel BlueHDi –> W przypadku wykrycia niesprawności systemu oczyszczania spalin SCR

Urządzenie blokujące rozruch silnika włącza się automatycznie po przebyciu ponad 1100 km po potwierdzeniu usterki systemu czystości spalin SCR. Należy możliwie jak najszybciej zlecić sprawdzenie systemu w ASO sieci CITROËN albo w warsztacie specjalistycznym.

W przypadku wykrycia niesprawności

 

Kontrolki UREA, SERVICE i autodiagnostyki silnika się zapalają oraz towarzyszy im sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu "Usterka oczyszczania spalin".

Alarm włącza się podczas jazdy, gdy niesprawność jest wykryta po raz pierwszy, następnie po włączeniu stacyjki przy kolejnej jeździe, dopóki utrzymuje się przyczyna niesprawności.

Jeżeli jest to chwilowa niesprawność, alarm znika w trakcie następnej jazdy, po kontroli autodiagnostyki systemu oczyszczania spalin SCR.

Podczas fazy dozwolonej jazdy (pomiędzy 1100 km i 0 km)


Jeżeli niesprawność systemu SCR potwierdzi się (po przejechaniu 50 km z ciągłym wyświetlaniem sygnału niesprawności), zapalają się kontrolki SERVICE i autodiagnostyki silnika oraz miga kontrolka UREA wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem komunikatu (np.

"Usterka oczyszczania spalin: Rozruch zabroniony za 300 km") podającego zasięg jazdy wyrażony w kilometrach albo milach.

Podczas jazdy komunikat wyświetla się co 30 sekund, dopóki niesprawność systemu oczyszczania spalin SCR się utrzymuje.

Alarm jest ponawiany po włączeniu stacyjki.

Należy możliwie jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

W przeciwnym wypadku nie będą mogli Państwo ponownie uruchomić samochodu.

Rozruch zabroniony

Rozruch zabroniony


Przy każdym włączeniu stacyjki zapalają się kontrolki SERVICE i autodiagnostyki silnika oraz miga kontrolka UREA wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i wyświetleniem komunikatu "Usterka oczyszczania spalin: Rozruch zabroniony".

Dopuszczalna granica przebiegu została przekroczona: urządzenie blokujące rozruch uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika.

Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie zwrócić się do ASO sieci CITROËN albo do warsztatu specjalistycznego.

Wskaźniki zasięgu

Gdy w zbiorniku AdBlue zostanie osiągnięty poziom rezerwy albo po wykryciu wadliwego działania systemu oczyszczania spalin SCR, wskaźnik umożliwia pozna ...

Uzupełnianie dodatku AdBlue

Napełnianie zbiornika AdBlue przewidziano przy każdym przeglądzie samochodu w ASO sieci CITROËN albo w warsztacie specjalistycznym. Niemniej jednak, bior& ...

Categorie