Citroen DS3: Ustawienia audio

Nacisnąć Ustawienia, aby
wyświetlić stronę główną.

Wybrać " Ustawienia audio ".


Wybrać " Barwa "


lub

"Rozdział ".


lub

"Efekty ".


lub

" Dzwonki ".


lub

" Głos ".


Rozprowadzenie (albo uprzestrzennienie dzięki systemowi Arkamys) dźwięku jest procesem przetwarzania audio umożliwiającym dostosowanie jakości dźwięku do liczby pasażerów w samochodzie.

Jest ono dostępne wyłącznie w konfiguracji z 6 głośnikami.

 

Ustawienia audio ( Barwa, Niskie:, Wysokie:, Loudness) są różne i niezależne dla każdego źródła dźwięku.

Ustawienia "Rozdział " i " Balans" są wspólne dla wszystkich źródeł.

 

  • " Barwa " (6 korekcji do wyboru).
  •  "Niskie: ".
  •  " Wysok.: ".
  •  " Loudness " (Włącz/Wyłącz).
  •  "Rozdział " ("Kierowca ", "Wszyscy pasażerowie", "Tylko z przodu").
  •  "Głośność dźwięku przy działaniu na ekranie dotykowym ".
  •  "Głośność dostosowana do prędkości " (Włącz/Wyłącz).

 

Samochodowy system audio: Sound Staging Arkamys optymalizuje rozłożenie dźwięku w kabinie.

Ustawienia

...

Motywy

Nacisnąć " Ustawienia ", aby wyświetlić stronę główną. Wybrać " Motywy ". Wybrać z listy tryb graficzn ...

Categorie