Citroen DS3: Motywy

Nacisnąć " Ustawienia ", aby
wyświetlić stronę główną.

Wybrać " Motywy ".


Wybrać z listy tryb graficzny
i nacisnąć " Zatwierdź ".

Po każdorazowej zmianie trybu graficznego system uruchamia się ponownie, wyświetlając czarny ekran.

 

Ze względów bezpieczeństwa zmiana trybu graficznego możliwa jest wyłącznie na postoju.

Ustawienia audio

Nacisnąć Ustawienia, aby wyświetlić stronę główną. Wybrać " Ustawienia audio ". Wybrać " Barwa " lu ...

Modyfikowanie parametrów systemu

Nacisnąć Ustawienia, aby wyświetlić stronę główną. Nacisnąć podstronę. Wybrać " Ustawienia Systemu " ...

Categorie