Citroen DS3: Sterowanie

Sterowanie


Za pośrednictwem panelu radioodtwarzacza można:

Wyświetlanie na ekranie

Wyświetla następujące informacje:  godzinę,  datę,  temperaturę zewnętrzną (miga w przypadku możliwoś ...

Menu główne

Nacisnąć przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego:  funkcje audio,  komputer pokładowy,  personali ...

Categorie