Citroen DS3: Menu główne

Menu główne


Menu "Audio functions"
(Funkcje audio)

Jeżeli radioodtwarzacz jest włączony, po wybraniu tego menu można włączyć lub wyłączyć funkcje związane z użytkowaniem radioodtwarzacza (RDS, REG, RadioText), odtwarzacza CD (introscan, odtwarzanie losowe, powtarzanie CD) albo odtwarzacza MP3 (złącza USB / Jack).

Szczegółowe informacje na temat aplikacji "Audio functions" znajdują się w rubryce "Radioodtwarzacz".

Menu "Komputer
pokładowy"

Po wybraniu tego menu można sprawdzić informacje dotyczące stanu samochodu (dziennik alarmów, stan funkcji...).

Dziennik alarmów

Udostępnia listę komunikatów alarmowych, wyświetlając je kolejno na ekranie wielofunkcyjnym.

Stan funkcji

Udostępnia zestawienie stanów funkcji (aktywna - nieaktywna) zainstalowanych w samochodzie.

Wprowadzanie odległości do miejsca przeznaczenia

Pozwala na wprowadzenie przybliżonej wartości odległości aż do ostatecznego miejsca przeznaczenia.Menu
"Personalisation-Configuration" (Personalizacja - Konfiguracja)

Personalisation-Configuration


Po wybraniu tego menu mają Państwo dostęp do następujących informacji:

Określenie parametrów samochodu

Po wybraniu tego menu można włączyć lub wyłączyć następujące wyposażenie:

Z poziomu tego menu możliwe jest również wykonanie reinicjalizacji systemu wykrywania niskiego ciśnienia w oponach (patrz rubryka "Bezpieczeństwo").

Przykład: regulacja czasu oświetlenia towarzyszącego

Określenie parametrów samochodu


Określenie parametrów samochodu


Określenie parametrów samochodu


Konfiguracja wyświetlacza

Po wybraniu tego menu można wykonać następujące ustawienia:

Z chwilą wybrania mpg jako jednostek zużycia paliwa informacje na wyświetlaczu zestawu wskaźników dotyczące prędkości i przebiegu wyświetlane są odpowiednio w mph i w milach.

Ustawienie daty i godziny

Wybór języka

W tym menu można zmienić język wyświetlacza, wybierając go z określonej listy.

Ze względów bezpieczeństwa konfigurację ekranów wielofunkcyjnych należy wykonywać bezwzględnie na postoju, po zatrzymaniu pojazdu.

Menu "Telefon"


Jeżeli radioodtwarzacz jest włączony, po wybraniu tego menu można konfigurować zestaw głośnomówiący Bluetooth (parowanie), przeglądać poszczególne książki telefoniczne (rejestr połączeń, usługi...) i zarządzać połączeniami (odbieranie, kończenie, podwójne wybieranie, tryb poufny...).

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji "Telefon" znajdują się w rubryce "Radioodtwarzacz".

Sterowanie

Za pośrednictwem panelu radioodtwarzacza można:  nacisnąć przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego,  nac ...

Tablet dotykowy

System ten umożliwia dostęp do:  menu ustawiania parametrów funkcji i wyposażenia pojazdu,  menu konfiguracji audio i wyświetlania, & ...

Categorie