Citroen DS3: Radio

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

ROZWIĄZANIE

Różnica w jakości dźwięku między poszczególnymi źródłami audio (radio, CD...). Aby zoptymalizować jakość dźwięku, istnieje możliwość regulacji audio (Natężenie dźwięku, Niskie tony, Wysokie tony, Barwa dźwięku, Loudness) odrębnie dla każdego źródła dźwięku (radio, CD...). Sprawdzić, czy ustawienia audio (Natężenie dźwięku, Niskie tony, Wysokie tony, Barwa dźwięku, Loudness) są dostosowane do poszczególnych źródeł dźwięku. Zaleca się ustawić funkcje audio (Niskie tony, Wysokie tony, Balans Tył/Przód, Balans Lewo/Prawo) w położeniu środkowym, wybrać barwę dźwięku "Linear", ustawić korektę loudness w położeniu "Active" w trybie CD, a w trybie radio - w położeniu "Inactive".
Zapamiętane stacje nie działają (brak dźwięku, wyświetla się 87,5 Mhz). Wybrany zakres fal jest nieodpowiedni. Nacisnąć przycisk BAND AST, aby odnaleźć zakres fal (AM, FM1, FM2, FMAST), na którym zapamiętane są stacje.
Wyświetlane są informacje drogowe (TA).

Nie otrzymuję żadnej informacji drogowej.

Stacja radiowa nie należy do regionalnej sieci informacji drogowych. Wybrać stację radiową nadającą informacje drogowe.
Jakość odbioru słuchanej stacji radiowej pogarsza się lub zapamiętane stacje radiowe nie działają (brak dźwięku, wyświetla się 87,5 Mhz). Pojazd jest oddalony od nadajnika słuchanej stacji lub żaden nadajnik nie znajduje się w przemierzanym regionie Włączyć funkcję RDS, aby umożliwić systemowi sprawdzenie, czy silniejszy nadajnik nie znajduje się w przemierzanym regionie.
Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, podziemne parkingi...) może uniemożliwić odbiór, również w trybie RDS. Jest to normalne zjawisko, niewynikające z uszkodzenia radioodtwarzacza.
Brak lub uszkodzenie anteny (np.: po myjni automatycznej lub na podziemnym parkingu). Sprawdzić antenę w ASO sieci CITROËN.
Przerywanie dźwięku na 1-2 sekundy w trybie radio. System RDS szuka w danym momencie częstotliwości umożliwiającej lepszy odbiór stacji. Wyłączyć funkcję RDS, jeżeli zjawisko jest zbyt częste i pojawia się zawsze na tej samej trasie.

Najczęściej zadawane pytania

Poniższa tabela zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Państwa radioodtwarzacza PYTANIE ODPOWIEDŹ RO ...

Media

PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE Komunikat "Błąd urządzenia peryferyjnego USB" wyświetla się na ek ...

Categorie