Citroen DS3: Media

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

ROZWIĄZANIE

Komunikat "Błąd urządzenia peryferyjnego USB" wyświetla się na ekranie.

Połączenie Bluetooth zostaje przerwane.

Poziom naładowania akumulatora urządzenia peryferyjnego może być niewystarczający. Naładować akumulator urządzenia peryferyjnego.
Moduł pamięci USB nie został rozpoznany.

Dane w tej pamięci USB mogą być uszkodzone.

Sformatować ponownie pamięć USB.
Płyta CD wysuwa się bez przerwy lub nie jest rozpoznawana przez odtwarzacz. Płyta CD umieszczona jest odwrotnie, jest nieczytelna, nie zawiera danych audio lub posiada format audio nieodtwarzany przez radioodtwarzacz.

Płyta CD jest zabezpieczona systemem zapobiegającym powielaniu, nierozpoznawanym przez radioodtwarzacz.

  • Sprawdzić stronę wkładania płyty CD do odtwarzacza.
  •  Sprawdzić stan płyty CD: mocno porysowana płyta CD nie będzie odtwarzana.
  •  Sprawdzić zawartość wypalanej płyty CD: zapoznać się z poradami w rubryce "Audio".
  •  Odtwarzacz CD nie odczytuje płyt DVD.
  •  Ze względu na niską jakość niektóre wypalane płyty CD nie będą rozpoznawane przez system audio.
Niska jakość dźwięku odtwarzacza CD. Płyta CD jest porysowana lub uszkodzona. Wkładać płyty CD dobrej jakości i przechowywać je w odpowiednich warunkach.
Regulacja radioodtwarzacza (niskie tony, wysokie tony, barwa dźwięku) nie jest przeprowadzona. Ustawić poziom wysokich lub niskich tonów na 0, nie wybierając barwy dźwięku.

Telefon

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

ROZWIĄZANIE

Nie mogę wejść w skrzynkę głosową. Niewiele telefonów lub niewielu operatorów pozwala na korzystanie z tej funkcji.  

Radio

PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE Różnica w jakości dźwięku między poszczególnymi źr&oacut ...

Fiat Punto

п»ї ...

Categorie