Citroen DS3: Podnośniki szyb

Citroen DS3 –> Drzwi i klapy –> Podnośniki szyb

Podnośnik po stronie kierowcy wyposażony jest w system zabezpieczający przed zaciśnięciem.

Podnośniki szyb


  1. Sterowanie elektryczego podnośnika szyby kierowcy.
  2.  Sterowanie elektrycznego podnośnika szyby pasażera
Przełączniki podnośników szyb są aktywne przez około 45 sekund po wyłączeniu zapłonu lub do otwarcia drzwi.

Jeżeli w ciągu tych 45 sekund drzwi zostaną otwarte podczas zamykania lub opuszczania szyby, to zostanie ona zatrzymana. Przywrócenie sterowania podnośnikiem szyby nastąpi tylko po włączeniu zapłonu.

Elektryczny podnośnik szyby pasażera

Nacisnąć przełącznik lub
pociągnąć go do siebie. Szyba zatrzymuje się w momencie puszczenia przełącznika

Elektryczny sekwencyjny podnośnik szyby kierowcy

Istnieją dwie możliwości:


System antyzaciskowy

Elektryczny sekwencyjny podnośnik szyby po stronie kierowcy jest wyposażony w funkcję antyzaciskową.

Gdy w czasie podnoszenia szyby napotka ona opór (przeszkodę), natychmiast się zatrzymuje i częściowo opuszcza.

W przypadku nieoczekiwanego opuszczenia szyby podczas jej zamykania (na przykład w czasie mrozu) należy:
  •  nacisnąć przycisk sterowania, pokonując punkt oporu, i zwolnić go; szyba otworzy się całkowicie,
  •  następnie pociągnąć przycisk bez pokonywania punktu oporu aż do całkowitego zamknięcia szyby,
  •  przytrzymać przycisk przez około jedną sekundę po jej zamknięciu.

    Podczas tych czynności funkcja antyzaciskowa jest nieaktywna.

Przywracanie działania

Jeżeli system nie działa poprawnie, należy reinicjalizować działanie podnośników szyb:

Podczas tych czynności funkcja antyzaciskowa jest nieaktywna.

Zawsze wyjmować klucz ze stacyjki przy opuszczaniu samochodu, nawet na krótki czas.

W przypadku zaciśnięcia podczas manipulowania podnośnikiem szyb należy zmienić kierunek ruchu szyby. W tym celu należy nacisnąć odpowiedni przycisk.

Jeżeli kierowca uruchamia podnośnik szyby pasażera, powinien on upewnić się, czy nikt nie uniemożliwi prawidłowego zamknięcia szyby.

Podczas manewrowania elektrycznie zamykanymi szybami należy zwracać szczególną uwagę na dzieci.

Problemy z pilotem zdalnego sterowania

Po odłączeniu akumulatora, wymianie baterii lub w przypadku usterki pilota zdalnego sterowania nie ma możliwości otwarcia, zamknięcia i zlokalizowania s ...

Drzwi

Otwieranie Od zewnątrz  Po odryglowaniu pojazdu za pomocą pilota zdalnego sterowania lub za pomocą klucza pociągnąć klamkę drzwi. ...

Categorie