Citroen DS3: Klimatyzacja ręczna

Citroen DS3 –> Komfort –> Klimatyzacja ręczna

Panel czołowy ze sterowaniem ręcznym

Panel czołowy ze sterowaniem ręcznym


Panel czołowy ze sterowaniem elektrycznym

Panel czołowy ze sterowaniem elektrycznym


Systemy ogrzewania / wentylacji lub klimatyzacji mogą działać wyłącznie przy włączonym silniku, jak również w trybie STOP systemu Stop & Start.

1. Regulacja temperatury

Obracać pokrętłem od
niebieskiego (zimno) do czerwonego (ciepło), aby zmieniać temperaturę według własnego uznania.

2. Regulacja natężenia nawiewu

Obracać pokrętłem od
położenia 1 do położenia 5, aby ustawić natężenie nawiewu zapewniające komfort.

Po ustawieniu przełącznika natężenia nawiewu w położeniu 0 (wyłączenie systemu) komfort termiczny nie jest regulowany. Można jednak odczuć delikatny nawiew spowodowany poruszaniem się pojazdu.

3. Regulacja rozprowadzenia powietrza

Przednia szyba i szyby boczne.


Przednia szyba, szyby boczne
i nogi pasażerów.

Nogi pasażerów.


Nawiewy środkowe i boczne.


Rozprowadzenie
powietrza może być również ustawione w położeniu pośrednim.

4. Otwarty obieg powietrza / Zamknięty obieg powietrza

Otwarty obieg powietrza umożliwia uniknięcie zaparowania przedniej szyby i szyb bocznych.

Zamknięty obieg powietrza umożliwia odizolowanie kabiny od zapachów i spalin.

Jak tylko to możliwe, należy nastawić otwarty obieg powietrza, aby uniknąć pogorszenia się jakości powietrza i zaparowania szyb.

Panel czołowy ze sterowaniem ręcznym

Przesunąć dźwigienkę w lewo
do położenia "Zamknięty obieg powietrza".

Przesunąć dźwigienkę
w prawo, aby powrócić do położenia "Dopływ powietrza z zewnątrz".

Panel czołowy ze sterowaniem elektrycznym

Nacisnąć przycisk, aby włączyć
zamknięty obieg powietrza w kabinie. Sygnalizuje to zapalenie kontrolki.

Nacisnąć ponownie przycisk, aby umożliwić dopływ powietrza z zewnątrz.

Sygnalizuje to zgaszenie kontrolki.

5. Włączenie / Wyłączenie klimatyzacji

Klimatyzacja może skutecznie
działać o każdej porze roku przy zamkniętych szybach.

Klimatyzacja pozwala:

Włączenie

Klimatyzacja nie działa, jeżeli pokrętło regulacji natężenia nawiewu 2 znajduje się w położeniu "0".

Aby szybciej uzyskać zimne powietrze, można zamknąć obieg powietrza wewnątrz kabiny. Po pewnym czasie można włączyć otwarty obieg powietrza.

Wyłączenie

Wyłączenie może spowodować pogorszenie jakości powietrza (wilgoć, zaparowanie).

Ogrzewanie / Wentylacja

Panel czołowy ze sterowaniem ręcznym Panel czołowy ze sterowaniem elektrycznym ...

Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja pracuje przy włączonym silniku oraz w trybie STOP systemu Stop & Start. Automatyczny tryb działania 1. Program automatyczny komfort Wcisn ...

Categorie