Citroen DS3: Klimatyzacja automatyczna

Citroen DS3 –> Komfort –> Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja pracuje przy włączonym silniku oraz w trybie STOP systemu Stop & Start.

Automatyczny tryb działania

Automatyczny tryb działania


1. Program automatyczny komfort

Wcisnąć przycisk "AUTO". Zapali
się symbol "AUTO".

Zaleca się stosowanie tego trybu, który automatycznie reguluje w sposób optymalny następujące funkcje: temperaturę w kabinie, natężenie nawiewu powietrza, rozprowadzenie powietrza i otwarty obieg powietrza, zgodnie z wybraną wartością komfortową.

System został przygotowany do pracy o każdej porze roku przy zamkniętych szybach.

Dla Państwa wygody, przy ponownym uruchomieniu samochodu zachowane zostają poprzednie ustawienia.

Przy zimnym silniku, aby uniknąć zbyt dużego nawiewu zimnego powietrza, natężenie powietrza wzrasta stopniowo.

2. Regulacja temperatury

Wartość na wyświetlaczu odpowiada określonemu poziomowi komfortu, a nie temperaturze w stopniach Celsjusza czy Fahrenheita.

Regulację tej wartości wykonuje
się przez naciśnięcie przycisków "5" i "6 ". Ustawienie bliskie wartości 21 pozwala na uzyskanie optymalnego komfortu. Niemniej, w zależności od potrzeb, możliwe jest ustawienie w zakresie wartości od 18 do 24.

Jeżeli po wejściu do samochodu okaże się, że temperatura wewnątrz jest o wiele niższa lub wyższa niż temperatura komfortowa, nie ma potrzeby zmiany wartości w celu osiągnięcia żądanej temperatury.

System w sposób automatyczny jak najszybciej wyrówna temperaturę.

3. Program automatyczny widoczność

Aby szybko osuszyć lub odmrozić
przednią szybę i szyby boczne (wilgotność powietrza, wielu pasażerów, szron...), program automatyczny "komfort" może okazać się niewystarczający.

Należy wybrać program "widoczność". Zapali się kontrolka przycisku 3.

Układ automatycznie steruje klimatyzacją i natężeniem powietrza, a jednocześnie w sposób optymalny rozprowadza powietrze w kierunku przedniej szyby i szyb bocznych.

Zamknięty obieg powietrza 5 zostaje wyłączony.

Aby wyłączyć program, należy ponownie wcisnąć przycisk 3 lub "AUTO", kontrolka przycisku gaśnie, a wyświetla się symbol "AUTO".

W przypadku funkcji Stop & Start tryb STOP jest niedostępny, dopóki włączone jest osuszanie.

Sterowanie ręczne wybranymi funkcjami

Możliwe jest, zgodnie z preferencjami, ustawianie ręczne jednej lub wielu funkcji przy zachowaniu pozostałych w trybie automatycznym.

Symbol "AUTO" gaśnie.

Wciśnięcie przycisku "AUTO" umożliwia powrót do działania automatycznego.

Włączenie trybu ręcznego może spowodować obniżenie komfortu (temperatura, wilgotność, zapach, zaparowanie).

 

Aby maksymalnie ochłodzić albo nagrzać kabinę, możliwe jest przekroczenie wartości minimalnej 14 albo maksymalnej 28.
  •  Naciskać niebieski przycisk 2 do momentu wyświetlenia "LO" albo czerwony 2 do momentu wyświetlenia "HI".

4. Włączenie/Wyłączenie klimatyzacji

Po wciśnięciu tego przycisku
klimatyzacja zostaje wyłączona.

Wyłączenie może spowodować obniżenie komfortu (wilgoć, zaparowanie).

Ponowne wciśnięcie umożliwia powrót do automatycznego działania klimatyzacji. Zapala się symbol "A/C".

5. Otwarty obieg powietrza/ Zamknięty obieg powietrza

Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia włączenie zamkniętego obiegu powietrza w kabinie. Zapala się symbol zamkniętego obiegu powietrza 5.

Zamknięty obieg powietrza pozwala na odizolowanie kabiny od zewnętrznych zapachów i dymów.

Ponowne naciśnięcie tego przycisku lub przycisku "AUTO" zapewnia powrót do automatycznego sterowania otwartym obiegiem powietrza. Symbol zamkniętego obiegu powietrza 5 gaśnie.

Należy unikać przedłużonego działania zamkniętego obiegu powietrza wewnątrz kabiny (możliwość zaparowania szyb i obniżenia jakości powietrza w kabinie).

6. Regulacja rozprowadzania powietrza

Kolejne wciskanie tego przycisku
umożliwia kierowanie nadmuchu powietrza na:

7. Regulacja natężenia nawiewu

Natężenie nawiewu może być
zwiększone lub zmniejszone kolejnymi naciśnięciami przycisku "pełny wiatraczek".

Symbol natężenia nawiewu (wiatraczek) wypełnia się w miarę zwiększania wartości.

Nacisnąć przycisk "pusty
wiatraczek", aby zmniejszyć natężenie nawiewu.

Wyłączenie systemu

Naciskać przycisk "pusty
wiatraczek" natężenia nawiewu powietrza 7, do momentu gdy symbol wiatraczka zniknie.

Ta operacja powoduje wyłączenie wszystkich funkcji systemu klimatyzacji.

Sterowanie komfortu cieplnego przestaje działać. Można jednak odczuć lekki powiew powietrza wywołany ruchem samochodu.

Ponowne naciśnięcie przycisku "pełny wiatraczek" natężenia powietrza 7 lub "AUTO" ponownie włącza system z ustawieniami poprzedzającymi jego wyłączenie.

Należy unikać dłuższej jazdy z wyłączoną klimatyzacją (możliwość zaparowania i pogorszenia jakości powietrza).

Klimatyzacja ręczna

Panel czołowy ze sterowaniem ręcznym Panel czołowy ze sterowaniem elektrycznym Systemy ogrzewania / wentylacji lub klimatyzacji mogą działać ...

Osuszanie - odmrażanie z przodu

Te symbole nadrukowane na panelu czołowym wskazują położenie regulatorów w celu szybkiego osuszenia albo odmrażania szyby przedniej i szyb boczn ...

Categorie