Citroen DS3: Bezpieczniki w komorze silnika

Citroen DS3 –> Informacje praktyczne –> Wymiana bezpiecznika –> Bezpieczniki w komorze silnika

Bezpieczniki w komorze silnika


Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika w pobliżu akumulatora (po lewej stronie).

Wszystkie interwencje dotyczące bezpieczników w skrzynce znajdującej się na akumulatorze muszą być wykonywane przez ASO sieci CITROËN lub przez warsztat specjalistyczny.

Dostęp do bezpieczników

Dostęp do bezpieczników


Tabela bezpieczników

Tabela bezpieczników


Tabela bezpieczników


Tabela bezpieczników


Tabela bezpieczników maxi

Tabela bezpieczników maxi


* Bezpieczniki maxi stanowią dodatkowe zabezpieczenie systemów elektrycznych. Wymiana bezpieczników maxi musi być wykonana w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Bezpieczniki w desce rozdzielczej

Skrzynka bezpieczników znajduje się w dolnej części deski rozdzielczej (po lewej stronie). Dostęp do bezpieczników  Patrz rozdz ...

Akumulator 12 V

Sposób postępowania w przypadku uruchamiania silnika z innego akumulatora lub ładowania rozładowanego akumulatora. ...

Categorie