Citroen DS3: Akumulator 12 V

Citroen DS3 –> Informacje praktyczne –> Akumulator 12 V

Sposób postępowania w przypadku uruchamiania silnika z innego akumulatora lub ładowania rozładowanego akumulatora.

Bezpieczniki w komorze silnika

Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika w pobliżu akumulatora (po lewej stronie). Wszystkie interwencje dotyczące bezpiecznik&o ...

Informacje ogólne

Ołowiowe akumulatory rozruchowe Akumulatory zawierają szkodliwe substancje, takie jak kwas siarkowy i ołów. Należy je likwidować zgodn ...

Categorie