Chevrolet Aveo: Zmiana koła

Założenie na koła różnych opon grozi utratą kontroli nad samochodem w czasie jazdy.

Wszystkie opony muszą mieć taki sam rozmiar i być tej samej marki oraz tego samego typu (opony radialne i diagonalne opasane). W przeciwnym razie mogą pogorszyć się właściwości jezdne samochodu i może dojść do wypadku. Ponadto użycie opon marki, typu lub o rozmiarze innym niż zalecany może doprowadzić do uszkodzenia samochodu. Dlatego na wszystkich kołach muszą znajdować się opony o takim samym rozmiarze, tej samej marki i tego samego typu.

W zależności od wersji zamiast w koło zapasowe samochód może być wyposażony w zestaw do naprawy opon.

Przed przystąpieniem do zmiany koła należy poczynić następujące przygotowania i zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

Ostrzeżenie Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku z zakupionym samochodem.

Nie używać podnośnika dostarczonego wraz z tym samochodem do unoszenia innych samochodów.

Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia podnośnika.

Używanie podnośnika do naprawy innego samochodu może spowodować uszkodzenie podnośnika bądź samochodu oraz grozi odniesieniem obrażeń ciała.

Zmiana koła


 1. Podważyć śrubokrętem i zdjąć osłonę ozdobną koła.

Zmiana koła


 1. Rozłożyć i precyzyjnie zamocować klucz kolejno do każdej nakrętki i poluzować ją o pół obrotu.

Zmiana koła


 1. Obrócić uchwyt podnośnika w celu nieznacznego uniesienia głowicy podnoszącej i ustawić podnośnik pionowo w położeniu zaznaczonym półokręgiem.
 2.  Podłączyć uchwyt do podnośnika i odpowiednio podłączyć klucz do uchwytu podnośnika.

  Następnie unieść podnośnik, aby mocno połączyć głowicę podnoszącą z otworem.

Zmiana koła


 1. Obracać kluczem, kontrolując położenie podnośnika, aż koło oderwie się od podłoża.
 2.  Odkręcić nakrętki koła.
 3.  Zmienić koło.
 4.  Nakręcić nakrętki koła.
 5.  Opuścić samochód.
 6.  Precyzyjnie zamocować klucz kolejno do każdej nakrętki i dokręcić ją. Nakrętki należy dokręcać na krzyż.
 7.  Przed założeniem osłony ozdobnej, wyrównać otwór na zawór z zaworem opony.

  Założyć kapturki nakrętek koła.

 8.  Schować wymontowane koło i narzędzia samochodowe. Aby zapobiec hałasowi przemieszczania się, obrócić łeb śruby tak, aby górna i dolna część podnośnika całkowicie przycisnęła się do skrzynki z narzędziami po umieszczeniu podnośnika w położeniu pierwotnym. W tym momencie należy upewnić się, że podnośnik ma pewien luz w odniesieniu do pozostałych narzędzi samochodowych. Narzędzia.
 9.  Jak najszybciej skontrolować ciśnienie powietrza w oponie zamocowanego koła, a także moment dokręcania nakrętek koła.

Uszkodzoną oponę należy wymienić na nową lub naprawić.

Zestaw do naprawy opon

Drobne uszkodzenia bieżnika i boków opony można naprawić za pomocą zestawu do naprawy opon. Nie usuwać ciał obcych z opon. Przy uż ...

Koło zapasowe

...

Categorie