Chevrolet Aveo: Zestaw do naprawy opon

Chevrolet Aveo –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Zestaw do naprawy opon

Drobne uszkodzenia bieżnika i boków opony można naprawić za pomocą zestawu do naprawy opon.

Nie usuwać ciał obcych z opon.

Przy użyciu zestawu do naprawy opon nie można naprawiać uszkodzeń o wielkości powyżej 4 mm ani uszkodzeń znajdujących się w pobliżu obręczy koła.

Ostrzeżenie Nie przekraczać prędkości 80 km/h.

Nie używać naprawionej opony przez dłuższy czas.

Sterowność i właściwości jezdne samochodu mogą ulec pogorszeniu.

Postępowanie w przypadku przebicia opony: Włączyć hamulec postojowy.

W przypadku manualnej skrzyni biegów włączyć bieg pierwszy lub wsteczny.

W przypadku automatycznej skrzyni biegów wybrać położenie P.

Zestaw do naprawy opon znajduje się w schowku pod podłogą przestrzeni bagażowej.

Zestaw do naprawy opon


 1. Wyjąć zestaw do naprawy opon ze schowka.
 2. Wyjąć sprężarkę i pojemnik ze szczeliwem.

Zestaw do naprawy opon


 1. Wyjąć kabel zasilający (1) i przewód elastyczny powietrza (2) ze schowka znajdującego się pod spodem sprężarki.

Zestaw do naprawy opon


 1. Przełącznik na sprężarce musi być ustawiony w położeniu .

 2.  Dokręcić przewód powietrza do złącza na pojemniku ze szczeliwem.
 3.  Podłączyć wtyczkę zasilającą sprężarki do gniazdka wyposażenia dodatkowego (gniazdka zasilania lub gniazdka zapalniczki). W celu uniknięcia rozładowania akumulatora, zaleca się utrzymywać pracę silnika.
 4.  Umieścić pojemnik ze szczeliwem w uchwycie na sprężarce.

  Ustawić sprężarkę obok koła w taki sposób, aby pojemnik ze szczeliwem znajdował się pionowo.

Zestaw do naprawy opon


 1. Odkręcić z uszkodzonej opony kapturek ochronny zaworu.
 2.  Nakręcić na zawór opony końcówkę przewodu do pompowania opony.

Zestaw do naprawy opon


 1. Ustawić przełącznik na sprężarce w położeniu I. Opona zostanie wypełniona szczeliwem.
 2.  W trakcie opróżniania pojemnika ze szczeliwem (ok. 30 sekund) manometr sprężarki może wskazywać ciśnienie do 6 barów.

  Następnie ciśnienie zacznie opadać.

 3.  Po wtłoczeniu całości szczeliwa do opony rozpocznie się jej pompowanie.

Zestaw do naprawy opon


 1. Właściwe ciśnienie w oponie (około 2,4 bara) powinno zostać osiągnięte w ciągu 10 minut. Po osiągnięciu właściwego ciśnienia wyłączyć sprężarkę.

  Jeśli zalecane ciśnienie nie zostanie osiągnięte w ciągu 10 minut, odłączyć zestaw do naprawy opon. Przemieścić samochód o jeden obrót koła.

  Ponownie podłączyć zestaw do naprawy opon i kontynuować pompowanie przez 10 minut. Jeśli nadal nie można osiągnąć zalecanej wartości ciśnienia, uszkodzenie opony jest zbyt poważne. Należy skorzystać z pomocy serwisu. Nadmiar ciśnienia należy spuścić z opony, korzystając z przycisku znajdującego się nad wskaźnikiem ciśnienia.

  Sprężarka nie powinna pracować przez czas dłuższy niż 10 minut.

 2.  Odłączyć zestaw do naprawy opon. Wcisnąć zaczep na uchwycie w celu wyjęcia z niego pojemnika ze szczeliwem.

  Nakręcić końcówkę węża sprężarki na wylot pojemnika ze szczeliwem. Zapobiegnie to wypływaniu szczeliwa. Schować zestaw do naprawy opon w przestrzeni bagażowej.

 3.  Za pomocą szmatki wytrzeć nadmiar szczeliwa.
 4.  Z pojemnika ze szczeliwem zdjąć naklejkę z oznaczeniem prędkości maksymalnej (około 80 km/h) i przykleić ją w polu widzenia kierowcy.

Zestaw do naprawy opon


 1. Natychmiast ruszyć z miejsca, aby szczeliwo zostało równomiernie rozprowadzone w oponie. Po przejechaniu ok.

  10 km (nie później niż po 10 minutach) zatrzymać się i sprawdzić ciśnienie w oponie. W tym celu nakręcić końcówkę węża sprężarki bezpośrednio na zawór opony i sprężarki.

  Jeśli ciśnienie w oponie przekracza 1,3 bara, należy dopompować koło, aby uzyskać właściwą wartość ciśnienia (około 2,4 bara). Procedurę (nr 17) należy powtarzać aż do stwierdzenia braku ubytków ciśnienia.

  Jeśli ciśnienie spadło poniżej 1,3 bara, zaprzestać jazdy.

  Należy skorzystać z pomocy serwisu.

 2.  Schować zestaw do naprawy opon w przestrzeni bagażowej.

Uwaga Ponieważ przy korzystaniu z naprawionej opony znacznie pogarsza się komfort jazdy, należy ją jak najszybciej wymienić.

Jeśli sprężarka będzie wydawać nienaturalne odgłosy lub nagrzeje się do wysokiej temperatury, należy ją wyłączyć na co najmniej 30 minut.

Uwaga na datę przydatności zestawu do użycia. Po tej dacie możliwości naprawcze zestawu nie są gwarantowane. Zwracać uwagę na informacje dotyczące przechowywania znajdujące się na pojemniku ze szczeliwem.

Zużyty pojemnik ze szczeliwem należy wymienić. Przy utylizacji pojemnika należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

Sprężarki i szczeliwa można używać w temperaturach w zakresie od -30C do 70C.

Łańcuchy na koła

Łańcuchy można zakładać tylko na koła przednie (tylko z oponami 14, 15 i 16 cali). Dopuszczalne jest stosowanie łańcuchów o ...

Zmiana koła

Założenie na koła różnych opon grozi utratą kontroli nad samochodem w czasie jazdy. Wszystkie opony muszą mieć taki sam rozmiar i by ...

Categorie