Chevrolet Aveo: Zagłówki tylnych foteli

Chevrolet Aveo –> Fotele, elementy bezpieczeństwa –> Zagłówki –> Zagłówki tylnych foteli

Regulacja wysokości

Regulacja wysokości


Pociągnąć zagłówek w górę. W celu przesunięcia zagłówka w dół, wcisnąć blokadę (1) i docisnąć zagłówek.

Odpinanie

Podnieść zagłówek do końca.

Wcisnąć jednocześnie blokady (1) i (2).

Pociągnąć zagłówek w górę.

Zagłówki przednich foteli

Regulacja wysokości Pociągnąć zagłówek w górę. W celu przesunięcia zagłówka w dół, wcisnąć ...

Fotele przednie

...

Categorie