Chevrolet Aveo: Zagłówki przednich foteli

Chevrolet Aveo –> Fotele, elementy bezpieczeństwa –> Zagłówki –> Zagłówki przednich foteli

Regulacja wysokości

Regulacja wysokości


Pociągnąć zagłówek w górę. W celu przesunięcia zagłówka w dół, wcisnąć blokadę (1) i docisnąć zagłówek.

Odpinanie

Podnieść zagłówek do końca.

Wcisnąć jednocześnie blokady (1) i (2).

Pociągnąć zagłówek w górę.

Regulacja położenia poziomego

Regulacja położenia poziomego


Pociągnąć zagłówek do przodu.

Można go ustawić w jednym z trzech położeń. Aby przesunąć zagłówek do tyłu, należy pociągnąć go do przodu.

Przesunie się on wtedy automatycznie do tyłu.

Położenie

Ostrzeżenie Przed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować zagłówki. Wyjęcie lub nieprawidłowe ustawienie ...

Zagłówki tylnych foteli

Regulacja wysokości Pociągnąć zagłówek w górę. W celu przesunięcia zagłówka w dół, wcisnąć ...

Categorie