Chevrolet Aveo: Wyświetlacz informacyjny komputera pokładowego (Board-Info-Display)

Chevrolet Aveo –> Wskaźniki i przyrządy –> Wyświetlacze informacyjne –> Wyświetlacz informacyjny komputera pokładowego (Board-Info-Display)

Wyświetlacz informacyjny komputera pokładowego


Wyświetlane są tu data, godzina, temperatura zewnętrzna oraz informacje systemu audionawigacyjnego.

Gdy system audio-nawigacyjny jest włączony, wyświetlane są opcje personalizacji ustawień.

Personalizacja ustawień.

Wyświetlacz informacyjny kierowcy

eżeli samochód nie jest wyposażony w wyświetlacz informacyjny kierowcy (DIC), nacisnąć krótko przycisk zerowania w zestawie wskaź ...

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

Komunikaty są przekazywane za pośrednictwem wyświetlacza informacyjnego kierowcy (DIC) lub w postaci ostrzeżeń akustycznych. W zależności o ...

Categorie