Chevrolet Aveo: Wyświetlacz informacyjny kierowcy

Chevrolet Aveo –> Wskaźniki i przyrządy –> Wyświetlacze informacyjne –> Wyświetlacz informacyjny kierowcy

Wyświetlacz informacyjny kierowcy


eżeli samochód nie jest wyposażony w wyświetlacz informacyjny kierowcy (DIC), nacisnąć krótko przycisk zerowania w zestawie wskaźników, aby wybrać menu.

Każde naciśnięcie przycisku zerowania powoduje zmianę trybu wyświetlania w następującej kolejności (rzeczywista kolejność może być inna od przedstawionej): Zegar → Temperatura zewnętrzna → Licznik przebiegu całkowitego → Licznik przebiegu dziennego → Zegar → Wybór jednostek → Ustawienia języka...

Zegar, licznik przebiegu całkowitego, komputer pokładowy.

Wyświetlacz informacyjny kierowcy


Wyświetlacz informacyjny kierowcy (DIC) znajduje się w zestawie wskaźników.

Wyświetlacz informacyjny kierowcy


Aby wybrać menu ustawień, nacisnąć przycisk MENU na dźwigni kierunkowskazów.

Można wybrać następujące opcje:

Poszczególne menu można wybrać, obracając pokrętło regulacyjne na dźwigni kierunkowskazów.

Wskaźnik żywotności oleju silnikowego

Wskaźnik żywotności oleju silnikowego


Wyświetla przybliżone wskazanie pozostałego czas eksploatacji oleju.

Jeśli wyświetlana jest wartość 98, oznacza to, że pozostało 98% czasu eksploatacji oleju.

Gdy wskazanie pozostałego czasu eksploatacji oleju osiągnie niski poziom, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) pojawi się kod komunikatu 82 (Wkrótce wymienić olej silnikowy). Należy jak najszybciej wymienić olej silnikowy.

Po wymianie oleju silnikowego należy zresetować układ kontroli żywotności oleju silnikowego. W celu zresetowania układu nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk SET/CLR.

Układ kontroli żywotności oleju silnikowego.

Wybór jednostek

Wybór jednostek


Nacisnąć przycisk SET/CLR na kilka sekund.

Wybrać jedno z ustawień, obracając pokrętło:

  1.  Wielka Brytania (MPH, C)
  2.  Stany Zjednoczone (MPH, F)
  3.  Europa (km/h, C)

Przy zmianie jednostek wybrana jednostka miga.

Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk SET/CLR.

Ustawienia języka

Ustawienia języka


Nacisnąć przycisk SET/CLR na kilka sekund.

Wybrać jedno z ustawień, obracając pokrętło:

  1.  Alfabet
  2.  Cyfry arabskie

Przy zmianie jednostek wybrana jednostka miga.

Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk SET/CLR.

Uwaga Jeśli na dźwigni kierunkowskazów nie ma odpowiednich przycisków, poszczególne menu można wybierać, naciskając krótko przycisk zerowania w zestawie wskaźników, natomiast długie naciśnięcie tego przycisku pozwala potwierdzić ustawienia.

Wyświetlacze informacyjne

...

Wyświetlacz informacyjny komputera pokładowego (Board-Info-Display)

Wyświetlane są tu data, godzina, temperatura zewnętrzna oraz informacje systemu audionawigacyjnego. Gdy system audio-nawigacyjny jest włączony, w ...

Categorie