Chevrolet Aveo: Uruchamianie silnika

Uruchamianie silnika za pomocą wyłącznika zapłonu

Uruchamianie silnika za pomocą wyłącznika zapłonu


Przed ponownym uruchomieniem silnika lub w celu jego wyłączenia, należy ustawić kluczyk ponownie w pozycji 0.

Przestroga Nie uruchamiać jednorazowo rozrusznika na dłużej niż 10 sekund.

Jeśli silnik nie uruchamia się, przed kolejną próbą odczekać 10 sekund.

Zapobiegnie to uszkodzeniu silnika w rozruszniku.

Położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu

0 (LOCK) = zapłon wyłączony 1 (ACC) = zapłon wyłączony, blokada kierownicy zwolniona 2 (ON) = zapłon włączony, podgrzewania w ...

System stop-start

System stop-start pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin. Silnik wyłącza się automatycznie, gdy samochód porusza się z ma ...

Categorie