Chevrolet Aveo: System stop-start

System stop-start pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin. Silnik wyłącza się automatycznie, gdy samochód porusza się z małą prędkością lub stoi w miejscu.

Silnik zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny z chwilą wciśnięcia pedału sprzęgła.

Włączanie

System stop-start zostaje włączony w momencie włączenia zapłonu.

Wyłączanie

Wyłączanie


System stop-start można wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk eco.

Wyłączenie jest sygnalizowane zgaśnięciem diody kontrolnej w przycisku.

Automatyczne wyłączanie silnika

Jeżeli pojazd porusza się z małą prędkością lub stoi w miejscu, funkcję automatycznego wyłączenia silnika można włączyć w następujący sposób:

  1. Przesunąć dźwignię skrzyni biegów w położenie N
  2.  Zwolnić pedał sprzęgła

Nastąpi wyłączenie silnika, ale zapłon pozostanie włączony.

Automatyczne wyłączanie silnika


Wyłączenie silnika jest sygnalizowane ustawieniem wskazówki obrotomierza w pozycji AUTOSTOP.

Podczas automatycznego wyłączenia silnika ogrzewanie, wspomaganie kierownicy i hamulce będą działać nadal.

Układ klimatyzacji może uniemożliwić działanie systemu stop-start, zależnie od zapotrzebowania na chłodzenie.

Warunki automatycznego wyłączenia silnika

Ponowne uruchomienie silnika przez kierowcę

Wcisnąć pedał sprzęgła, aby ponownie uruchomić silnik.

Uruchomienie silnika jest sygnalizowane ustawieniem wskazówki obrotomierza w pozycji obrotów biegu jałowego.

Jeżeli przed wciśnięciem pedału sprzęgła dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie inne niż N, zaświeci się lampka kontrolna .


Lampka zgaśnie z chwilą wciśnięcia pedału sprzęgła.

Ponowne uruchomienie silnika przez system stop-start

Jeżeli podczas automatycznego wyłączenia silnika wystąpi jeden z poniższych stanów, silnik zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny przez system stopstart.

Uruchamianie silnika

Uruchamianie silnika za pomocą wyłącznika zapłonu Obrócić kluczyk w położenie 1. Obrócić częściowo koł ...

Parkowanie

Nie parkować samochodu na nawierzchni pokrytej materiałem łatwopalnym. Wysoka temperatura układu wydechowego może spowodować zapłon. ...

Categorie