Chevrolet Aveo: Układy wykrywania przeszkód

Chevrolet Aveo –> Prowadzenie i użytkowanie –> Układy wykrywania przeszkód

Układ ułatwiający parkowanie

Ultradźwiękowy układ ułatwiający parkowanie

Ultradźwiękowy układ ułatwiający parkowanie


Układ ułatwiający parkowanie (tzw.

pilot parkowania) ułatwia ocenę odległości pomiędzy samochodem a znajdującymi się z tyłu przeszkodami terenowymi, poprzez zmianę częstotliwości sygnału dźwiękowego w miarę zbliżania się do przeszkody.

Świadomość dysponowania takim udogodnieniem nie zwalnia jednak kierowcy od obowiązku zachowania ostrożności przy parkowaniu. W skład układu wchodzą cztery czujniki ultradźwiękowe zamontowane w tylnym zderzaku.

Uwaga Elementy wyposażenia zamontowane w obszarze roboczym układu powodują nieprawidłowości w jego pracy

Włączanie

Układ włącza się automatycznie po wybraniu biegu wstecznego.

Przeszkoda jest sygnalizowana akustycznie. Im mniejsza odległość od przeszkody, tym krótsze odstępy między kolejnymi sygnałami.

Gdy do przeszkody pozostanie mniej niż 40 cm, generowany będzie sygnał ciągły.

Ostrzeżenie W pewnych sytuacjach wielokrotne odbicia fal dźwiękowych oraz zewnętrzne źródła dźwięku mogą uniemożliwić prawidłowe wykrycie przeszkody.

Wyłączanie

Układ jest wyłączony w położeniu jazdy i parkowania lub gdy wystąpi błąd.

Układ może nie wykryć przeszkody, jeżeli samochód porusza się z prędkością powyżej 10 km/h.

Usterka

W razie wystąpienia usterki zaświeci się lampka kontrolna .


Dodatkowo, jeśli układ nie działa w wyniku warunków przejściowych, jak np. śnieg na czujnikach, zaświeci się lampka .


Przestroga Układ wspomagania parkowania powinien być uważany za funkcję pomocniczą. Kierowca jest obowiązany kontrolować warunki panujące z tyłu pojazdu.

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy może różnić się w zależności od obiektów.

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy może nie działać w przypadku, gdy czujnik jest zamarznięty lub pokryty brudem albo błotem.

Nie wywierać nacisku ani też nie skrobać powierzchni czujnika.

Może to spowodować uszkodzenie jego powłoki.

Układ może funkcjonować nieprawidłowo, gdy pojazd porusza się po nierównych powierzchniach, takich jak drogi leśne, żwirowe, wyboiste lub pochyłe.

Układ wspomagania parkowania może nie rozpoznać ostrych przedmiotów, grubych zimowych ubrań lub innych grubych i miękkich materiałów absorbujących ultradźwięki.

 

Przestroga System wspomagania parkowania może działać niewłaściwie, gdy odbierze inne sygnały ultradźwiękowe (dźwięk metalu lub hałas z hamulców pneumatycznych w samochodach dostawczych).

Brudne czujniki należy oczyścić miękką gąbką i czystą wodą.

Przy cofaniu pojazdu należy patrzeć w lusterka wsteczne lub odwrócić głowę do tyłu. Przy cofaniu powinny być zachowane zwykłe środki ostrożności. Nie należy wywierać nacisku ani myć czujnika strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

 

Przestroga Górna część pojazdu może uderzyć w przeszkodę przed jej wykryciem przez czujnik. Z tego względu kierowca powinien zawsze kontrolować warunki panujące z tyłu pojazdu.

Układ wspomagania parkowania będzie działał poprawnie w przypadku pionowych płaskich powierzchni.

Automatyczna kontrola prędkości

Układ automatycznej kontroli prędkości pozwala utrzymać stałą prędkość jazdy bez potrzeby naciskania pedału przyspieszenia. ...

Paliwo

...

Categorie