Chevrolet Aveo: Automatyczna kontrola prędkości

Chevrolet Aveo –> Prowadzenie i użytkowanie –> Automatyczna kontrola prędkości

Automatyczna kontrola prędkości


Układ automatycznej kontroli prędkości pozwala utrzymać stałą prędkość jazdy bez potrzeby naciskania pedału przyspieszenia.

Układ jest włączany, gdy prędkość pojazdu przekroczy 20 km/h.

Ostrzeżenie Korzystanie z automatycznej kontroli prędkości może być niebezpieczne, jeżeli kierowca nie potrafi jechać bezpiecznie ze stałą prędkością.

Nie używać automatycznej kontroli prędkości na krętych drogach i w warunkach intensywnego ruchu.

Nastawianie automatycznej kontroli prędkości

 1. Nacisnąć przycisk , aby
  włączyć automatyczną kontrolę prędkości.

  Zaświeci się lampka kontrolna .


 2.  Przyspieszyć do żądanej prędkości.
 3.  Obrócić pokrętło w kierunku oznaczenia SET/- i puścić.
 4.  Zdjąć stopę z pedału przyspieszenia.

Zwiększanie nastawionej prędkości

Zmniejszanie nastawionej prędkości

Chwilowe przyspieszenie

Jeżeli prędkość ma zostać zwiększona chwilowo przy włączonej automatycznej kontroli prędkości, nacisnąć pedał przyspieszenia.

Zwiększona prędkość nie zakłóci działania układu automatycznej kontroli prędkości i nie zmieni nastawionej prędkości.

Aby wrócić do nastawionej prędkości, zdjąć stopę z pedału przyspieszenia.

Wyłączanie tymczasowe

Przywracanie zapamiętanej prędkości

Jeżeli układ automatycznej kontroli prędkości jest nadal włączony, ostatnio nastawiona prędkość zostanie przywrócona automatycznie po naciśnięciu przełącznika RES/+.

Wyłączanie

Nacisnąć przełącznik - gaśnie
lampka kontrolna . Układ
automatycznej kontroli prędkości zostanie wyłączony.

Układ ograniczenia prędkości

Układ ograniczenia prędkości


Układ ograniczenia prędkości pozwala nastawić maksymalną prędkość pojazdu. Jeżeli zapamiętana prędkość maksymalna zostanie przekroczona, układ poinformuje o tym kierowcę za pomocą lampki kontrolnej lub ostrzeżenia akustycznego.

Nastawianie prędkości

Nastawianie prędkości


 1. Nacisnąć przycisk , aby
  włączyć układ ograniczenia prędkości.

  Zaświeci się lampka kontrolna LIM.

 2.  Przyspieszyć do żądanej prędkości.
 3.  Obrócić pokrętło w kierunku oznaczenia SET/- i puścić. Można nastawić aktualną prędkość, jeżeli prędkość pojazdu jest większa niż 30 km/h.
 4.  Nastawiona prędkość zostaje wyświetlona w zestawie wskaźników.

Zwiększanie nastawionej prędkości

Zmniejszanie nastawionej prędkości

Przywracanie zapamiętanej prędkości

Obrócić pokrętło w kierunku oznaczenia RES/+. Zostanie przywrócona poprzednio nastawiona prędkość.

Aby aktywować układ, obrócić pokrętło w kierunku oznaczenia SET/- i puścić.

Wyłączanie

Aby dezaktywować układ ograniczenia prędkości, nacisnąć przycisk x. Aby wyłączyć układ ograniczenia prędkości, nacisnąć przycisk .


Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości

W razie przekroczenia nastawionej prędkości, zacznie migać lampka ostrzegawcza i rozlegnie się ostrzeżenie akustyczne.

Jeżeli aktualna prędkość jest wyższa od nastawionej

Jeżeli aktualna prędkość jest wyższa o co najmniejkm/h od nastawionej, miga lampka kontrolna LIM* i rozlega się ostrzeżenie akustyczne.

Jeżeli aktualna prędkość zrówna się z nastawioną, miganie lampki kontrolnej i ostrzeżenie akustyczne zostaną natychmiast wyłączone.

Jeżeli jednak prędkość pojazdu spadnie o 5 km/h poniżej nastawionej wartości, również rozlegnie się ostrzeżenie akustyczne.

Przywracanie zapamiętanej prędkości ostrzeżenia

Gdy kierowca naciśnie przycisk RES/+, jadąc z wcześniej nastawioną prędkością, po upływie 25 sekund rozlegnie się sygnał akustyczny.

Układ stabilizacji toru jazdy

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC) pomaga w ustabilizowaniu samochodu podczas pokonywania zakrętów. Układ ESC włącza hamulce poszczegó ...

Układy wykrywania przeszkód

Układ ułatwiający parkowanie Ultradźwiękowy układ ułatwiający parkowanie Układ ułatwiający parkowanie (tzw. pilot p ...

Categorie