Chevrolet Aveo: Tryb manualny

Tryb manualny


Przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie M.

Nacisnąć przycisk zmiany biegu z boku dźwigni zmiany biegów.

W GÓRĘ (+): włączenie wyższego biegu.

W DÓŁ (-): włączenie niższego biegu.

W celu utrzymania niezbędnego poziomu bezpieczeństwa i osiągów samochodu układ może nie zrealizować niektórych poleceń zmiany biegu wydawanych za pomocą dźwigni zmiany biegów.

W trybie manualnym redukcja biegów następuje automatycznie, gdy samochód zwalnia. Po zatrzymaniu się samochodu zostaje automatycznie włączony pierwszy bieg.

Przestroga Zmieniać biegi odpowiednio do warunków panujących na drodze.

Hamowanie silnikiem

Aby wykorzystać efekt hamowania silnikiem podczas długich zjazdów ze wzniesień, wybrać tryb manualny i redukować kolejno biegi.

Ostrzeżenie Nie redukować biegu o dwie lub więcej pozycji jednocześnie.

Grozi to uszkodzeniem skrzyni biegów lub utratą panowania nad samochodem i obrażeniami ciała.

Uwaga Stosowanie hamowania silnikiem podczas zjeżdżania z długich, stromych wzniesień może wydłużyć żywotność hamulców.

Uwalnianie ugrzęźniętego pojazdu

Procedurę tę należy stosować wyłącznie w przypadku, gdy samochód ugrzęźnie w piasku, błocie lub śniegu.

Polega ona na przestawianiu dźwigni zmiany biegów na przemian w położenia D i R.

Utrzymywać możliwie niskie obroty silnika w celu uniknięcia gwałtownego przyspieszenia samochodu po odzyskaniu normalnej przyczepności.

Parkowanie

Po zatrzymaniu pojazdu wskutek naciśnięcia pedału hamulca, wybrać położenie P, silnie pociągnąć dźwignię hamulca postojowego do góry, a następnie wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu.

Wymuszona redukcja biegu

Wymuszona redukcja biegu


W celu uzyskania większego przyspieszenia wcisnąć pedał przyspieszenia do oporu i przytrzymać. Skrzynia biegów przełączy się na niższy bieg w zależności od prędkości obrotowej silnika.

Usterka

W razie wystąpienia usterki zaświeci się lampka kontrolna silnika . Nie można zmienić przełożenia skrzyni biegów ani automatycznie ani ręcznie, ponieważ nastąpiło jej zablokowanie na którymś z biegów.

Przyczynę usterki należy usunąć w serwisie.

Zmiana położenia dźwigni zmiany biegów

Pewne zmiany biegów wymagają naciśnięcia przycisku blokady znajdującego się z boku uchwytu dźwigni zmiany biegów. Podczas zmia ...

Przerwa w dopływie prądu

W przypadku braku zasilania (wystąpienia przerwy w dopływie prądu) dźwignia zmiany biegów zostaje zablokowana w położeniu P. Jeśli d ...

Categorie