Chevrolet Aveo: Przerwa w dopływie prądu

W przypadku braku zasilania (wystąpienia przerwy w dopływie prądu) dźwignia zmiany biegów zostaje zablokowana w położeniu P.

Jeśli dojdzie do rozładowania akumulatora, silnik można będzie uruchomić, wykorzystując przewody rozruchowe.

Jeśli przyczyną usterki nie jest rozładowanie akumulatora, należy odblokować dźwignię zmiany biegów i wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu.

Odblokowywanie dźwigni zmiany biegów

Przed włączeniem biegu z położenia postojowego (P) należy włączyć zapłon i wcisnąć do oporu pedał hamulca. Jeśli włączenie biegu z położenia P przy włączonym zapłonie i wciśniętym pedale hamulca nie jest możliwe, należy:

  1.  Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk.
  2.  Nacisnąć i przytrzymać pedał hamulca, a następnie pociągnąć do góry dźwignię hamulca postojowego.

Odblokowywanie dźwigni zmiany biegów


  1. Zdjąć zaślepkę w konsoli za pomocą cienkiego narzędzia, na przykład płaskiego śrubokrętu.

Odblokowywanie dźwigni zmiany biegów


  1. Włożyć do gniazda kluczyk zapłonu i docisnąć.
  2.  Przełączyć w położenie neutralne (N).
  3.  Wyjąć kluczyk z gniazda.
  4.  Założyć zaślepkę.
  5.  Jak najszybciej oddać samochód do naprawy.
Ostrzeżenie Aby zapobiec uszkodzeniu skrzyni biegów, należy przestrzegać następujących zaleceń: Nie należy naciskać pedału przyspieszenia podczas zmiany biegu z pozycji P lub N na pozycję R lub bieg do jazdy do przodu.

Może to spowodować nie tylko uszkodzenie skrzyni biegów, lecz również utratę panowania nad samochodem.

W jak największym stopniu wykorzystywać zakres D.

Nie wybierać położenia P lub R podczas jazdy.

Po zatrzymaniu samochodu na wzniesieniu nie utrzymywać go w jednej pozycji poprzez wciskanie pedału przyspieszenia. Użyć hamulca nożnego.

Przy zmianie położenia dźwigni z P lub N na R lub na tryb jazdy w przód wcisnąć pedał hamulca.

W przeciwnym razie skrzynia biegów może zostać uszkodzona lub samochód może nieoczekiwanie ruszyć z miejsca, co grozi utratą panowania kierowcy nad nim.

Tryb manualny

Przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie M. Nacisnąć przycisk zmiany biegu z boku dźwigni zmiany biegów. ...

Manualna skrzynia biegów

W celu wybrania biegu wstecznego zatrzymać samochód, a następnie pociągnąć w górę pierścień znajdujący się na ...

Categorie