Chevrolet Aveo: Szyby otwierane elektrycznie

Chevrolet Aveo –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Szyby –> Szyby otwierane elektrycznie

Ostrzeżenie Przy zamykaniu szyb należy zachować ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci.

Gdy na tylnych fotelach znajdują się dzieci, należy włączyć blokadę elektrycznego otwierania szyb.

Podczas zamykania szyb uważnie je obserwować, zwracając uwagę, aby nic nie zostało przez nie przykleszczone.

Szyby otwierane elektrycznie


Szyby sterowane elektrycznie można obsługiwać przy włączonym zapłonie.

Aby zmienić położenie szyby użyć odpowiedniego przełącznika, wciskając go w celu otwarcia lub pociągając w celu zamknięcia.

Obsługa

Elektryczne sterowanie szyb jest dostępne przy włączonym zapłonie.

Do jego obsługi służą przyciski w podłokietnikach wszystkich drzwi.

W celu otwarcia szyby należy nacisnąć przycisk w dół.

W celu zamknięcia szyby należy pociągnąć przycisk w górę.

Zwolnić przycisk, gdy szyba znajdzie się w żądanym położeniu.

Ostrzeżenie Części ciała wystawione na zewnątrz samochodu mogą zostać uderzone przez mijane pojazdy i przeszkody. Nie należy wystawiać żadnej części ciała na zewnątrz samochodu.

Dzieci bawiące się elektrycznie sterowanymi szybami mogą doznać obrażeń w wyniku przycięcia przez szybę.

Nie pozostawiać w samochodzie kluczyków ani dzieci bez opieki.

Nieprawidłowa obsługa szyb sterowanych elektrycznie grozi poważnymi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią.

Blokada szyb w drzwiach tylnych

Blokada szyb w drzwiach tylnych


Nacisnąć przycisk , aby wyłączyć
elektryczne sterowanie szyb w tylnych drzwiach. Aby aktywować funkcjonowanie szyb, ponownie nacisnąć przełącznik .


Szyby otwierane ręcznie

Szyby w drzwiach samochodu można opuszczać i podnosić przy użyciu korbki. ...

Ogrzewanie tylnej szyby

Do jego włączania służy przycisk . Ogrzewanie działa przy włączonym silniku i wyłącza się automatycznie po kilku minutach ...

Categorie