Chevrolet Aveo: Ogrzewanie tylnej szyby

Chevrolet Aveo –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Szyby –> Ogrzewanie tylnej szyby

Ogrzewanie tylnej szyby


Do jego włączania służy przycisk .


Ogrzewanie działa przy włączonym silniku i wyłącza się automatycznie po kilku minutach lub ponownym naciśnięciu przycisku.

Przestroga Nie używać ostrych przedmiotów ani substancji ściernych do czyszczenia tylnej szyby samochodu.

Uważać, aby nie uszkodzić ścieżek odszraniacza podczas czyszczenia lub wykonywania innych czynności w obrębie tylnej szyby.

Szyby otwierane elektrycznie

Ostrzeżenie Przy zamykaniu szyb należy zachować ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciał ...

Osłony przeciwsłoneczne

Osłony przeciwsłoneczne można odchylać do dołu i na bok, aby zapewnić kierowcy i pasażerowi podróżującemu z przodu ochron ...

Categorie