Chevrolet Aveo: Składanie oparć tylnych foteli

Chevrolet Aveo –> Schowki –> Przestrzeń bagażowa –> Składanie oparć tylnych foteli

Ostrzeżenie Nie układać bagażu ani innego ładunku warstwowo powyżej wysokości przednich foteli.

Nie zezwalać pasażerom na siadanie na złożonych oparciach foteli w trakcie jazdy.

Niezabezpieczony bagaż lub pasażerowie znajdujący się na złożonych oparciach mogą w razie gwałtownego hamowania bądź zderzenia przemieszczać się w niekontrolowany sposób w kabinie samochodu albo nawet wypaść na zewnątrz. Może to być bardzo niebezpieczne dla zdrowia lub nawet doprowadzić do śmierci.

Aby złożyć oparcie każdego z tylnych foteli:

Uwaga Składanie tylnego fotela z ciągle zamocowanymi pasami bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie fotela lub pasów bezpieczeństwa. Przed złożeniem fotela tylnego należy zawsze odblokować pasy bezpieczeństwa i pozwolić, aby powróciły do swojej normalnej, zwiniętej pozycji.

  1.  Docisnąć w dół zagłówki, naciskając blokady.

Uwaga Przesunąć do przodu fotel przedni oraz ustawić jego oparcie pionowo, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca na operowanie siedziskiem tylnego siedzenia.

Składanie oparć tylnych foteli


  1. Pociągnąć dźwignię zwalniającą umieszczoną w górnej części oparcia tylnego siedzenia i złożyć oparcie do przodu i w dół.

Składanie oparć tylnych foteli


  1. Zaczepić pasy bezpieczeństwa skrajnych foteli w prowadnicach.

Aby przywrócić pierwotne położenie oparcia, wyciągnąć pasy bezpieczeństwa z prowadnic i podnieść oparcie.

Docisnąć mocno oparcie.

Sprawdzić, czy pasy bezpieczeństwa nie zostały przycięte pomiędzy siedziskiem a oparciem.

Przy podnoszeniu oparcia pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia może się zablokować.

Jeżeli do tego dojdzie, pozwolić, by pas cofnął się do końca i zacząć od nowa.

Aby przywrócić normalną pozycję siedziska tylnego siedzenia, ustawić jego tylną część w pierwotnym położeniu, upewniając się, że paski z zamkami pasów bezpieczeństwa nie są skręcone ani schowane pod siedziskiem, a następnie nacisnąć przednią część siedziska, aby zatrzasnęło się we właściwej pozycji.

Przestroga Podczas ustawiania oparcia tylnego siedzenia z powrotem w położenie wyprostowane, umieścić pas bezpieczeństwa i sprzączki pomiędzy tylne oparcie i jedno z siedzisk. Uważać, aby tylny pas bezpieczeństwa oraz sprzączki nie zostały zatrzaśnięte pod siedziskiem tylnego fotela.

Upewnić się, że pasy bezpieczeństwa nie są skręcone ani przytrzaśnięte pod oparciem i są ułożone we właściwych pozycjach.

 

Ostrzeżenie Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy oparcia tylnych foteli zajmowanych przez pasażerów są zablokowane w pozycji wyprostowanej.

W trakcie jazdy nie pociągać dźwigni zwalniających na górnej krawędzi oparcia fotela.

Może to spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie samochodu.

 

Przestroga Składanie tylnego fotela z ciągle zamocowanymi pasami bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie fotela lub pasów bezpieczeństwa.

Przed złożeniem fotela tylnego należy zawsze odblokować pasy bezpieczeństwa i pozwolić, aby powróciły do swojej normalnej, zwiniętej pozycji.

 

Ostrzeżenie Na złożonym oparciu nie wolno przewozić pasażerów, ponieważ nie jest to prawidłowa pozycja siedzenia i nie można przypiąć takiej osoby pasami.

Mogłoby to prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci w razie wypadku lub gwałtownego hamowania.

Przedmioty przewożone na złożonym oparciu nie powinny wystawać ponad górną część przednich foteli. Umożliwiłoby to ładunkowi przemieszczenie się w przód, co groziłoby obrażeniami ciała lub uszkodzeniem pojazdu w razie gwałtownego hamowania.

Przestrzeń bagażowa

...

Osłona przestrzeni bagażowej

Gdy osłona przestrzeni bagażowej znajduje się w górnym położeniu, należy ją zamocować w przeznaczonym na nią miejscu. ...

Categorie