Chevrolet Aveo: Osłona przestrzeni bagażowej

Chevrolet Aveo –> Schowki –> Przestrzeń bagażowa –> Osłona przestrzeni bagażowej

Osłona przestrzeni bagażowej


Gdy osłona przestrzeni bagażowej znajduje się w górnym położeniu, należy ją zamocować w przeznaczonym na nią miejscu.

Uwaga Umieszczenie osłony przestrzeni bagażowej w niewłaściwym położeniu może powodować hałas oraz jej zużycie na skutek kontaktu z tylnymi siedzeniami.

Składanie oparć tylnych foteli

Ostrzeżenie Nie układać bagażu ani innego ładunku warstwowo powyżej wysokości przednich foteli. Nie zezwalać pasażer ...

Trójkąt ostrzegawczy

Trójkąt ostrzegawczy można zamocować dwoma taśmami gumowymi do poszycia tylnego progu. Podnosząc podłogę bagażnika w celu ...

Categorie