Chevrolet Aveo: Personalizacja

Główne przyciski/pokrętło

W menu Ustawienia używane są następujące przyciski i pokrętło: (12) Przycisk CONFIG Nacisnąć ten przycisk, aby wyświetlić menu Ustawienia.

(14) Przycisk z pokrętłem MENUTUNE

(16) Przycisk BACK


Kasowanie wprowadzonej pozycji lub powrót to poprzedniego ekranu/ menu.

Korzystanie z menu ustawień w celu personalizacji

Przykład] Ustawienia → Godzina i data → Ustawianie daty: 23 sty 2012

Korzystanie z menu ustawień w celu personalizacji


Nacisnąć przycisk CONFIG, aby wyświetlić menu Ustawienia.

Po zapoznaniu się z zamieszczonym poniżej zestawieniem informacji dotyczących menu Ustawienia, obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby przejść do żądanego menu ustawień, a następnie nacisnąć pokrętło MENU-TUNE.

Korzystanie z menu ustawień w celu personalizacji


Korzystanie z menu ustawień w celu personalizacji


Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby przywołać żądaną pozycję ustawień lub funkcję, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Korzystanie z menu ustawień w celu personalizacji


Zestawienie informacji dotyczących menu Ustawienia

[Języki]

Zestawienie informacji dotyczących menu Ustawienia


Wybrać żądany język.

[Godzina i data]

Zestawienie informacji dotyczących menu Ustawienia


Ustawianie zegara: Nastawić ręcznie aktualną godzinę i minuty.

[Ustawienia radioodtwarzacza]

Ustawienia radioodtwarzacza


[Ustawienia Bluetooth]

Ustawienia Bluetooth


Bluetooth: Przejść do Ustawienia Bluetooth.

Obsługa

Przyciski i elementy sterowania Do obsługi systemu audionawigacyjnego służą przyciski, wielofunkcyjne pokrętło sterujące oraz menu wyświ ...

Radioodtwarzacz

...

Categorie