Chevrolet Aveo: Obsługa

Przyciski i elementy sterowania

Do obsługi systemu audionawigacyjnego służą przyciski, wielofunkcyjne pokrętło sterujące oraz menu wyświetlane na ekranie.

W systemie używane są następujące przyciski i elementy sterowania:

Włączanie/wyłączanie systemu

Włączanie/wyłączanie systemu


Nacisnąć przycisk ZASILANIE/ GŁOŚNOŚĆ, aby włączyć system.

Po włączeniu zasilania zostanie włączona poprzednio odsłuchiwana stacja radiowa lub poprzedni utwór.

(Inaczej będzie w przypadku odsłuchiwania audio przez Bluetooth, co zależy od konkretnego urządzenia.) Nacisnąć przycisk ZASILANIE/ GŁOŚNOŚĆ, aby wyłączyć system.

Wyłączanie automatyczne

Gdy wyłącznik zapłonu (kluczyk) znajduje się w położeniu wyłączonym, a system audionawigacyjny zostanie włączony za pomocą przycisku ZASILANIE/ GŁOŚNOŚĆ, system wyłączy się automatycznie po upływie dziesięciu minut od ostatniej operacji wykonanej przez użytkownika.

Regulacja głośności

Regulacja głośności


Obrócić pokrętło ZASILANIE/ GŁOŚNOŚĆ, aby wyregulować głośność.

Automatyczna regulacja głośności

Gdy zacznie działać funkcja kompensacji głośności w funkcji prędkości, głośność będzie automatycznie dostosowywana do prędkości pojazdu w celu kompensacji hałasu powodowanego przez silnik i opony. (Patrz Ustawienia → Ustawienia radioodtwarzacza → Automat.

regulacja głośności).

Ograniczenie głośności przy wysokiej temperaturze

Jeżeli temperatura wewnątrz radioodtwarzacza wzrośnie do bardzo wysokiego poziomu, system audio-nawigacyjny ograniczy maksymalną głośność, jaką można nastawić.

W razie potrzeby głośność zmniejszy się automatycznie.

Ustawienia barwy dźwięku

W menu Ustawienia barwy dźwięku można dokonać odrębnych ustawień dla radia FM/AM/DAB oraz każdej z funkcji odtwarzacza audio.

Ustawienia barwy dźwięku


Nacisnąć przycisk TONE podczas korzystania z wybranego trybu urządzenia.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać żądany rodzaj ustawienia barwy dźwięku, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Ustawienia barwy dźwięku


Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać żądaną wartość ustawienia barwy dźwięku, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Istnieje możliwość zainicjowania aktualnie wybranej pozycji poprzez długie naciśnięcie przycisku MENUTUNE w trybie konfiguracji barwy dźwięku lub zainicjowania wszystkich pozycji trybu konfiguracji barwy dźwięku poprzez długie naciśnięcie przycisku TONE.

Ustawienia barwy dźwięku

Wybór funkcji

Pasmo FM/AM lub radio DAB

Wybór funkcji


Nacisnąć przycisk RADIO BAND, aby włączyć odbiór pasma FM/AM lub radia DAB.

Nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby otworzyć Menu FM, Menu AM lub Menu DAB, zawierające opcje wyboru stacji radiowych.

CD/MP3/USB/iPod/Odtwarzanie audio przez Bluetooth lub zewnętrzne wejście dźwięku (AUX)

Wybór funkcji


Naciskać przycisk CD/AUX, aby przełączać funkcje odtwarzacza audio pomiędzy wejściem AUX, płytami CD/MP3, podłączonym odtwarzaczem USB lub iPod i odtwarzaczem Bluetooth Audio.

(MP3/CD → USB → iPod → BT Audio → AUX → CD/MP3 →....) Nacisnąć przycisk Źródło [SRC]
na kierownicy, aby wybrać żądany tryb.

Wybór funkcji


Nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby otworzyć menu zawierające opcje związane z daną funkcją lub urządzeniem (z wyjątkiem Bluetooth Audio).

Telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth

Telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth


Nacisnąć przycisk TELEFON/ WYCISZ, aby wybrać funkcję telefonicznego zestawu głośnomówiącego Bluetooth (tylko modele typu 1/2-A).

Telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth


Nacisnąć przycisk TELEFON/ WYCISZ, aby otworzyć menu Bluetooth zawierające opcje związane z daną funkcją.

Przegląd elementów sterujących

Typ 1 Typ 1-A: Radio/DAB + CD/MP3 + AUX + USB/iPod + Bluetooth Typ 1-B: Radio + CD/MP3 + AUX  Wyświetlacz Wyświetlacz funkcji odtwarzania/ odbioru ora ...

Personalizacja

Główne przyciski/pokrętło W menu Ustawienia używane są następujące przyciski i pokrętło: (12) Przycisk CONFIG Nacisną&# ...

Categorie