Chevrolet Aveo: Katalizator

Katalizator usuwa ze spalin pewną ilość substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego.

Przestroga Paliwa niespełniające norm opisanych na stronach, mogą doprowadzić do uszkodzenia katalizatora lub podzespołów elektronicznych.

Niewypalone w pełni paliwo przegrzeje i uszkodzi katalizator. Z tego względu należy unikać zbyt długiego używania rozrusznika, gdy silnik się nie uruchamia, jazdy aż do opróżnienia zbiornika paliwa bądź uruchamiania samochodu poprzez pchanie lub holowanie.

W przypadku problemów z zapłonem, nierównomiernej pracy silnika, spadku mocy silnika lub innych nietypowych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem. W razie potrzeby można kontynuować jazdę, ale jedynie przez krótki czas i pod warunkiem utrzymywania niskiej prędkości obrotowej silnika.

Przestroga Nie dotykać katalizatora podczas pracy silnika, ponieważ nagrzewa się on do bardzo wysokiej temperatury i może spowodować oparzenia skóry (dłoni lub innych części ciała). Przed dotknięciem katalizatora poczekać dwie godziny od wyłączenia silnika, aż ostygnie w temperaturze otoczenia.

Filtr cząstek stałych przy silniku wysokoprężnym

Filtr ten usuwa szkodliwe cząstki stałe ze spalin. Wyposażony jest w funkcję automatycznego czyszczenia, która uaktywnia się samoczynnie podczas ...

Automatyczna skrzynia biegów

Automatyczna skrzynia biegów umożliwia manualną zmianę biegów (tryb manualny) lub automatyczną zmianę biegów (tryb automatyczny). ...

Categorie