Chevrolet Aveo: Filtr cząstek stałych przy silniku wysokoprężnym

Chevrolet Aveo –> Prowadzenie i użytkowanie –> Gazy spalinowe –> Filtr cząstek stałych przy silniku wysokoprężnym

Filtr ten usuwa szkodliwe cząstki stałe ze spalin. Wyposażony jest w funkcję automatycznego czyszczenia, która uaktywnia się samoczynnie podczas jazdy. Czyszczenie odbywa się przez spalenie cząstek sadzy w wysokiej temperaturze. Procedura ta jest przeprowadzana automatycznie w określonych warunkach jezdnych i trwa maksymalnie 25 minut. W trakcie czyszczenia filtra może wzrosnąć zużycie paliwa. Ponadto z układu wydechowego może się wydobywać zapach spalin i dymu.

Filtr cząstek stałych przy silniku wysokoprężnym


W niektórych sytuacjach, np. podczas pokonywania krótkich odcinków, samoistne oczyszczenie filtra nie jest możliwe.

Jeśli filtr wymaga oczyszczenia, miga lampka kontrolna . Kontynuować
jazdę, utrzymując prędkość obrotową silnika powyżej 2000 obr/min.

Czyszczenie filtra cząstek stałych rozpocznie się automatycznie.

Lampka kontrolna gaśnie po
zakończeniu samooczyszczania.

Przestroga Jeśli procedura oczyszczania (regeneracji) zostanie przerwana więcej niż raz, występuje duże niebezpieczeństwo poważnej awarii silnika.

Gazy spalinowe

Niebezpieczeństwo Gazy spalinowe zawierają trujący tlenek węgla, który jest bezbarwny i bezwonny. Jego wdychanie stanowi zagrożen ...

Katalizator

Katalizator usuwa ze spalin pewną ilość substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego. Przestroga Paliwa niespełniające norm o ...

Categorie