Suzuki Swift: Zalecenia dotyczące paliwa

Suzuki Swift –> Zanim rozpoczniesz jazdę –> Zalecenia dotyczące paliwa

Zalecenia dotyczące paliwa


Jeśli Twój pojazd nie jest wyposażony w ogranicznik w rurze wlewowej paliwa, możesz używać benzyny ołowiowej lub bezołowiowej o liczbie oktanowej (RON) równej 85 lub wyższej. Zalecane jest używanie benzyny bezołowiowej.

Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w ogranicznik w rurze wlewowej paliwa, musi być używana benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej (RON) równej 91 lub wyższej. Pojazdy takie posiadają naklejki umieszczone w pobliżu wlewu paliwa o treści "UNLEADED FUEL ONLY", "NUR BLEIFREIEN KRAFTSTOFF" lub "ENDAST BLYFRIBENSIN" (tzn. "TYLKO BENZYNA BEZOŁOWIOWA").

Zalecenia dotyczące paliwa


Jeśli Twój pojazd wymaga paliwa wysokooktanowego, używaj benzyny o RON wyższej niż 95. Naklejka ostrzegawcza, informująca o konieczności używania benzyny o liczbie oktanowej ponad 95 RON, jest umieszczona we wnętrzu pokrywy wlewu paliwa.

ZALECENIE Używanie benzyny o liczbie oktanowej poniżej 95 RON w pojeździe wyposażonym w NAKLEJKĘ OSTRZEGAWCZĄ, wymagającym wysokooktanowego paliwa może spowodować spadek osiągów i uszkodzenie silnika.

Mieszanki benzynowo-etanolowe

Mieszanki benzyny bezołowiowej i etanolu (alkoholu etylowego) zwane też "gasohol" niekiedy są dostępne w handlu. Tego rodzaju mieszanki mogą być używane w tym pojeździe jeśli zawierają nie więcej niż 10% etanolu.

Należy się upewnić, że mieszanka benzynowo- etanolowa ma liczbę oktanową, nie niższą niż wymagana dla benzyny.

Mieszanki benzynowo-metanolowe

Mieszanki benzyny bezołowiowej i metanolu (alkoholu drzewnego) dostępne są w handlu w niektórych krajach. NIE UŻYWAJ paliw zawierających ponad 5% alkoholu metylowego, niezależnie od okoliczności. Za uszkodzenia układu paliwowego, lub spadki osiągów pojazdu, wynikłe z używania takich paliw SUZUKI nie ponosi odpowiedzialności, a gwarancja ich nie obejmuje.

Paliwa zawierające 5% lub mniej metanolu mogą się nadawać do tego pojazdu, o ile zawierają współrozpuszczalniki i inhibitory korozji.

UWAGA: Jeśli nie jesteś zadowolony z osiągów lub zużycia paliwa przez pojazd używający mieszanki benzynowo-alkoholowej powinieneś powrócić do benzyny bezołowiowej nie zawierającej alkoholu.

ZALECENIE Bądź ostrożny, aby nie rozlać paliwa zawierającego alkohol podczas napełniania zbiornika. Paliwo zawierające alkohol może uszkodzić lakier, co nie jest objęte gwarancją.

 

ZALECENIE Zbiornik paliwa posiada komorę powietrzną, umożliwiającą przyrost objętości paliwa w wysokiej temperaturze. W razie kontynuacji wlewania paliwa po automatycznym odcięciu napełniania przez dystrybutor lub tzw. "odbiciu", komora powietrzna wypełni się. Rozszerzanie się paliwa wskutek wysokiej temperatury otoczenia w tak napełnionym zbiorniku spowoduje wyciek. Aby zapobiec takiemu wyciekaniu paliwa należy zaprzestać wlewania paliwa po automatycznym odcięciu napełniania lub tzw. "odbiciu" w dystrybutorze pozbawionym takiego urządzenia.

Zanim rozpoczniesz jazdę

...

Klucze

Pojazd ten jest wyposażony w dwa identyczne klucze. Zapasowy klucz należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Wszystkie zamki w pojeździe otwierane są ...

Categorie