Suzuki Swift: Wskaźnik temperatury

Suzuki Swift –> Tablica przyrządów –> Wskaźnik temperatury

Wskaźnik temperatury


Kiedy zapłon jest włączony, wskaźnik pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnika.

W normalnych warunkach eksploatacji, wskazówka powinna znajdować się w zakresie normalnej temperatury, pomiędzy "H" a "C".

Jeśli wskazówka osiąga wartość "H" (HOT), wskazuje to przegrzanie. Wskazówki postępowania w przypadku przegrzania silnika można znaleźć w rozdziale SYTUACJE AWARYJNE.

ZALECENIE Kontynuowanie jazdy pojazdem z przegrzanym silnikiem może spowodować poważne uszkodzenie tego silnika.

Wskaźnik poziomu paliwa

Wskaźnik podaje w przybliżeniu informację o ilości paliwa w zbiorniku. "F" oznacza pełny zbiornik (FULL), a "E" - pusty (EMPTY). ...

Regulacja Intensywności oświetlenia wskaźników

Obrót gałki przeciwnie do zegara powoduje zmniejszenie intensywności oświetlenia tablicy rozdzielczej, a zgodnie z zegarem zwiększa ją. ...

Categorie