Suzuki Swift: Włącznik zapłonu

Suzuki Swift –> Urządzenia na kolumnie kierownicy –> Włącznik zapłonu

Włącznik zapłonu


Włącznik zapłonu ma następujące cztery położenia:

LOCK (blokada)

Włącznik zapłonu


Jest to normalne położenie parkowania, jedyne w którym można wyjąć klucz.

Aby przekręcić klucz w położenie "LOCK" trzeba go przycisnąć. Zapłon zostaje rozłączony, a koło kierownicy zablokowane.

Aby zwolnić blokadę kierownicy, należy włożyć klucz do zamka i przekręcić go w jedno z pozostałych położeń. W razie trudności z przekręceniem klucza, należy próbować lekko obracać koło kierownicy w lewo i w prawo, jednocześnie z przekręcaniem klucza.

ACC (akcesoria)

Akcesoria takie jak radio mogą być włączone, lecz silnik jest unieruchomiony.

ON (włączony)

Jest to położenie normalnego działania. Włączone są wszystkie urządzenia elektryczne.

START (rozruch)

Położenie to służy do uruchamiania silnika przy pomocy rozrusznika. Klucz powinien być wycofany z tego położenia, skoro tylko silnik rozpocznie pracę.

OSTRZEŻENIE
  • Nigdy nie wyjmuj klucza ze stacyjki, gdy ' pojazd się porusza. Koło kierownicze zostanie zablokowane I sterowanie samochodu będzie niemożliwe.
  •  Nie zostawiaj dzieci samych w zaparkowanym pojeździe i zawsze wyjmuj klucz. Pozostawione bez opieki dzieci mogą przypadkowo uruchomić samochód, powodując poważny wypadek.

 

ZALECENIE
  •  Nie uruchamia] rozrusznika na dłużej nli pięć sekund Jednorazowo. Jeśli silnik nie zaskoczy, odczekaj 5-10 sekund przed ponowną próbą. Jeśli silnik nie rozpocznie pracy mimo licznych prób, sprawdź układ paliwowy i zapłonowy lub zwróć się o pomoc do stacll obsługi SUZUKI.
  •  Nie pozostawiał klucza w położeniu "ON" kiedy silnik nie pracuje, ponieważ powoduje to rozładowanie akumulatora.

Urządzenia na kolumnie kierownicy

OSTRZEŻENIE Nie sięgaj poprzez koło kierownicy do żadnych urządzeń, grozi to ryzykiem obrażeń. ...

Włącznik świateł/kierunkowskazów

Włącznik ten w postaci dźwigni umieszczony jest przy kolumnie kierowniczej od strony drzwi. Obsługę opisano poniżej. ...

Categorie