Suzuki Swift: Uruchamianie z obcego źródła prądu

Suzuki Swift –> Sytuacje awaryjne –> Uruchamianie z obcego źródła prądu

OSTRZEZENIE
 •  Nigdy nie należy próbować uruchamiać pojazdu z innego źródła prądu, jeśli akumulator wygląda na zamarznięty.

  Akumulatory w tym stanie mogą eksplodować lub pęknąć podczas próby rozruchu.

 •  Podłączając przewody z obcego źródła, należy obserwować czy ręce oraz przewody są z dala od kół pasowych, pasów I wentylatorów.
 •  Akumulatory wytwarzają łatwopalny gaz-wodór. Nie należy dopuszczać do występowania płomienia lub Iskier w pobliżu akumulatora, grozi to bowiem wybuchem. Nigdy nie należy palić podczas pracy w pobliżu akumulatora.
 •  Jeśli akumulator dostarczający prądu do rozruchu jest zabudowany w innym samochodzie, należy pilnować, aby samochody nie stykały się.
 •  Jeśli akumulator rozładowuje się ciągle, bez wyraźnego powodu, należy dokonać kontroli pojazdu w stacji obsługi SUZUKI.
 • Aby uniknąć szkody dla siebie, pojazdu lub akumulatora naleiy dokładnie I we właściwej kolejności wykonać czynności rozruchu z obcego źródła prądu opisane poniiej. W razie wątpliwości naleiy zwrócić się do specjalistycznej pomocy drogowej.

 

ZALECENIE Pojazd ten nie powinien być uruchamiany przez pchanie lub holowanie. Taka metoda rozruchu moie spowodować trwałe uszkodzenie konwertera katalitycznego.

Pojazdy ze słabym lub rozładowanym akumulatorem naleiy uruchamiać z dodatkowego iródła prądu.

Uruchamianie z obcego źródła prądu


Podczas rozruchu silnika z obcego źródła prądu naleiy przestrzegać następującej procedury:

 1.  Do rozruchu tego pojazdu należy używać wyłącznie akumulatorów 12 V. Należy umieścić dobry akumulator 12V tak blisko pojazdu, aby przewody rozruchowe sięgnęły obu akumulatorów. Jeśli używa się akumulatora w innym samochodzie, pojazdy NIE MOGĄ SIĘ STYKAĆ. W obu pojazdach należy mocno zaciągnąć hamulec postojowy.
 2.  Należy wyłączyć wszelki osprzęt, z wyjątkiem niezbędnego ze względów bezpieczeństwa (np. światła mijania lub awaryjne).
 3.  Podłączyć przewody następująco:
 1.  jeden koniec pierwszego przewodu do bieguna dodatniego ( + ) rozładowanego akumulatora.
 2.  drugi koniec tegoż przewodu do bieguna dodatniego ( + ) akumulatora wspomagającego.
 3.  jeden koniec drugiego przewodu do bieguna ujemnego ( - ) akumulatora wspomagającego.
 4.  ostateczne podłączenie do niemalowanej, dużej części metalowej silnika pojazdu z rozładowanym akumulatorem.
OSTRZEŻENIE Nigdy nie podłącza] przewodu rozruchowego bezpośrednio do bieguna ujemnego rozładowanego akumulatora, grozi to wybuchem.
 1. Jeśli akumulator wspomagający jest zabudowany w innym pojeździe, jego silnik należy uruchomić i utrzymywać umiarkowane obroty.
 2.  Uruchomić silnik pojazdu z rozładowanym akumulatorem.
 3. Usunąć przewody w porządku dokładnie przeciwnym do ich podłączania.

Podnoszenie pojazdu

Ustaw samochód na poziomej, twardej nawierzchni.  Zaciągnij mocno hamulec postojowy i wybierz położenie "P" (Park) w automatycznej sk ...

Jazda na holu

Jeśli Twój pojazd ma być holowany, skontaktuj się z profesjonalną pomocą drogową. W stacji obsługi można otrzymać szczeg&oac ...

Categorie