Suzuki Swift: Suplement

Suzuki Swift –> Suplement

1. DLA W. BRYTANII

1-1. INFORMACJA ODNOŚNIE AZBESTU

INFORMACJA ODNOŚNIE AZBESTU


Mając do czynienia z częścią zamienną, noszącą powyższą NAKLEJKĘ OSTRZEGAWCZĄ, lub którąkolwiek z części, objętych powyższą listą, należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia:

Lista ostrzegawcza przed azbestem

Pozycja

Nazwa części

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

1. Uszczelka obudowy rozrządu (1,6 l)
2. Uszczelka rozrządu (1,6 l)
3. Uszczelka miski olejowej (1,6 l)

1-2. ZUŻYCIE PALIWA

 ZUŻYCIE PALIWA


2. DLA AUSTRALII

2-1. DATA BUDOWY

Data budowy umieszczona jest na tabliczce znamionowej pojazdu.

"Data budowy" oznacza miesiąc i rok, w którym połączone zostały ze sobą nadwozie i zespoły jezdne oraz pojazd zjechał z linii produkcyjnej.

2 - 2 . ZABEZPIECZENIE DZIECI

 ZABEZPIECZENIE DZIECI


Pojazd ten jest przystosowany do zamocowania na tylnym siedzeniu bezpiecznego fotelika dziecięcego. Używając tego fotelika, należy starannie przeczytać i przestrzegać dołączonych doń instrukcji zabudowy.

Położenie punktu kotwiczenia

Punkty kotwiczenia w modelach "hatchback" są umieszczone po obu stronach pomieszczenia ładunkowego.

Punkty kotwiczenia w modelach czterodrzwiowych są umieszczone po obu stronach tylnej półki kotwicy.

Położenie punktu kotwiczenia


Mocując fotelik dziecięcy w pojeździe, podstawową sprawą jest wykorzystanie następujących części: W modelach 4-drzwiowych

Zabudowa punktu kotwiczenia

W modelach "hatchback"

  1.  Zdjąć pokrywę.
  2.  Zainstalować punkt kotwiczenia.

Zabudowa punktu kotwiczenia


W modelach 4-drzwiowych

  1.  Otworzyć pokrywę bagażnika
  2.  Znaleźć pod pokrywą przyspawaną nakrętkę 5/6" i przebić przebijakiem poprzez nakrętkę poszycie półki tylnej.
  3.  Wyciąć poszycie półki tylnej wokół otworu tak, aby podkładka mogła stykać się bezpośrednio z blachą.
  4.  Zainstalować punkt kotwiczenia

W razie jakichkolwiek zapytań, dotyczących instalacji fotelika dziecięcego, należy zwrócić się o radę do stacji obsługi SUZUKI.

Zabudowa punktu kotwiczenia


OSTRZEŻENIE Punkty kotwiczenia fotelików dzlecięcyh są przewidziane do obciążeń, powodowanych przez prawidłowo zainstalowany fotelik.

W żadnych wypadkach nie mogą one służyć dla kotwiczenia pasów bezpieczeństwa dla osób dorosłych.

2-3. OSTRZEŻENIE ODNOŚNIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

Oprócz wskazówek dotyczących pasów bezpieczeństwa zawartych w tej książce, przestrzegaj również poniższego OSTRZEŻENIA.

ADR 4/00

4.2.8.1 "OSTRZEŻENIE: Konstrukcja pasów bezpieczeństwa przewiduje ich oparcie na strukturze kostnej ciała, powinny być one noszone, zależnie od typu, nisko wokół miednicy lub miednicy, klatki piersiowej i ramienia; noszenia części lędźwiowej pasa wokół brzucha należy unikać.

"Pasy bezpieczeństwa powinny być dopasowane możliwie jak najciaśniej, z zachowaniem wygody, aby zapewnić taką ochronę, dla jakiej zostały skonstruowane. Luźny pas znacznie zmniejsza ochronę użytkownika.

"Należy zwracać uwagę, aby unikać zanieczyszczenia taśm środkami czyszczącymi, olejami i chemikaliami,a w szczególności elektrolitem akumulatorowym. Czyszczenie można przeprowadzić bezpiecznie przy pomocy wody i delikatnego mydła. Pas powinien być wymieniony, jeśli taśma zostanie wystrzępiona, zanieczyszczona lub uszkodzona.

"Zasadniczą sprawą jest wymiana całego zespołu pasa, który uczestniczy w poważnym wypadku, nawet jeśli uszkodzenie nie jest widoczne.

"Taśmy pasów bezpieczeństwa podczas użytkowania nie powinny być skręcone.

"Każdy zespół pasa może być używany tylko przez jednego pasażera, zakładanie pasa wokół dziecka siedzącego na kolanach pasażera jest niebezpieczne.

4.2.8.2 W przypadku, gdy "Zespół Pasa Bezpieczeństwa" obejmuje "Samoczynny Zwijacz Blokujący i Regulujący Długość" lub "Zwijacz Blokujący": 4.2.8.2.1 "OSTRZEŻENIE: Użytkownik nie powinien wykonywać żadnych zmian ani uzupełnień, uniemożliwiających urządzeniom regulacyjnym pasa usuwanie luzu, lub regulację pasa w celu usunięcia luzu." 4.2.8.2.2 W oparciu o instrukcję "Pasy bezpieczeństwa", zawartą w niniejszej książce, należy dopasować pas bezpieczeństwa tak, aby część lędźwiowa i ramieniowa "Zespołu pasa bezpieczeństwa" przylegała tak ściśle, jak to możliwe, z zachowaniem wygody.

2 - 4 WYSOKOMONTOWANE ŚWIATŁA HAMOWANIA

Dla dostępu do żarówki, należy odkręcić dwie śruby z przodu obudowy światła.

Modele Hatchback

Modele Hatchback


Dla dostępu do żarówki, odkręcić dwie śruby z przodu obudowy światła.

Modele 4-drzwłowe

Modele 4-drzwłowe


Dla dostępu do żarówki, należy otworzyć pokrywę bagażnika i sięgnąć pod pokrywę, jak na ilustracji.

3. DLA NIEMIEC

3-1 INFORMACJA ODNOŚNIE AZBESTU

Niektóre części pojazdu mogą zawierać azbest, lecz nie azbest pirytowy. Należy zwrócić uwagę na oznaczenie części zamiennych.

3-2 PRZEŁĄCZNIK POZIOMOWANIA ŚWIATEŁ DROGOWYCH

PRZEŁĄCZNIK POZIOMOWANIA ŚWIATEŁ DROGOWYCH


Kąt padania strumienia świetlnego świateł przednich reguluje się zależnie od warunków obciążenia przez obrót przełącznika. Właściwe jego położenie w zależności od obciążenia podaje poniższa tabela.

Obciążenie pojazdu

Położenie wyłącznika

Kierowca 0
Kierowca+pasażer (na przednim siedzeniu) 0
Kierowca+4 pasażerów Bez bagażu 2
Kierowca+4 pasażerów Z bagażem 3

4. DLA SZWECJI HARMONOGRAM OBSŁUG OKRESOWYCH

Okresowość: Czynności 2-1, 2-3, 4-1 i 4-2 powinny być wykonywane tylko na podstawie wskazań licznika przebiegu.

5. WYŁĄCZNIK ZAPŁONU (tylko dla pojazdów w Arabii Saudyjskiej)

WYŁĄCZNIK ZAPŁONU


Włącznik zapłonu ma następujące cztery położenia:

LOCK

Jest to normalne położenie postojowe - jedyne, w którym klucz może być wyjęty.

LOCK


Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów

Aby obrócić klucz w położenie "LOCK" musi on być wciśnięty. Blokuje to zapłon i uniemożliwia normalne używanie koła kierownicy po wyjęciu klucza.

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów

Dźwignia selektora musi być w położeniu "P" (Parkowanie), aby było możliwe przekręcenie klucza w położenie "LOCK". Blokuje to zapłon i uniemożliwia normalne używanie koła kierownicy i dźwigni selektora.

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów


Nawet jeśli dźwignia selektora jest w położeniu "P", a klucz w położeniu "LOCK" lub wyjęty, jej wysunięcie z tego położenia jest możliwe po przyciśnięciu przycisku awaryjnego zwalniania selektora (patrz rysunek).

Dźwignia może być przełączona z powrotem na "P" bez wciśnięcia przycisku.

Aby zwolnić blokadę kierownicy, należy włożyć klucz do stacyjki i przekręcić zgodnie z zegarem w jedno z pozostałych położeń.

Jeśli przekręcenie klucza w celu odblokowania kierownicy sprawia kłopoty, należy spróbować lekko obracać kierownicę w prawo i w lewo, podczas obracania klucza.

ACC

Osprzęt taki jak radio może działać, ale silnik jest wyłączony.

ON

Położenie normalnej pracy. Wszystkie obwody elektryczne są zasilane.

START

Położenie to służy do uruchamiania silnika przy pomocy rozrusznika. Klucz powinien być zwolniony z tego położenia, skoro tylko silnik rozpocznie pracę.

OSTRZEŻENIE
  •  Nigdy nie należy wyjmować klucza ze stacyjki podczas ruchu pojazdu. Koło kierownicy zablokuje się i kierowanie pojazdu nie będzie możliwe.
  •  Nie pozostawiaj dzieci bez opieki w zaparkowanym samochodzie, zawsze wyjmuj klucz. Dzieci pozostawione bez opieki, mogą spowodować niekontrolowany ruch pojazdu, mogący się skończyć groźnym wypadkiem.

 

ZALECENIE
  •  Nie uruchamiaj rozrusznika przez ponad pięć sekund jednorazowo. Jeśli silnik nie rozpocznie pracy, poczekaj pięć do dziesięciu sekund przed ponowną próbą. Jeśli silnik nie zaskoczy po wielokrotnych próbach, sprawdź układ paliwowy i zapłonowy, lub porozum się ze stacją obsługi SUZUKI.
  •  Nie pozostawiaj klucza w położeniu "ON" jeśli silnik nie pracuje, gdyż powoduje to rozładowanie akumulatora.

Specyfikacja

UWAGA: Specyfikacja może zostać zmieniona bez zawiadomienia. M/T: mechaniczna skrzynia biegów A/T: automatyczna skrzynia biegów STD: standard DX: w ...

Categorie