Suzuki Swift: Radio AM/FM ze wskaźnikiem cyfrowym

Suzuki Swift –> Tablica przyrządów –> Radio AM/FM ze wskaźnikiem cyfrowym

Radio AM/FM ze wskaźnikiem cyfrowym


 1. Wyświetlacz cyfrowy
 2. Wskaźnik ST (stereo)
 3. Wskaźnik kanału preselekcji
 4. Włącznik/regulacja głośności
 5. Regulacja barwy tonu
 6. Regulacja równowagi kanałów
 7. Przycisk wyboru AM/FM
 8. Ręczne strojenie "góra/dół" (służy także jako przycisk przeszukiwania) oraz regulacja minut ("") i godzin ("").

 9. Kieszeń
 10. Przyciski preselekcji (1 do 5)
 11. Wskaźnik AM/FM
 12. Cyfrowy wskaźnik częstotliwości

Obsługa urządzeń sterujących Włącznik/regulacja głośności

Aby włączyć zasilanie należy wcisnąć gałkę.

Ponowne przyciśnięcie wyłącza zasilanie.

Obrót gałki zgodnie z zegarem zwiększa głośność, a przeciwnie - zmniejsza.

Przycisk strojenia ręcznego/przeszukiwania

Przyciśnięcie strony "" przycisku
powoduje przestrajanie w kierunku wyższych częstotliwości, podobnie przyciśnięcie strony "v" powoduje przestrajanie w kierunku niższych częstotliwości. Częstotliwość zmienia się o 9 kHz (AM) lub 0,1 MHz (FM) za każdym przyciśnięciem przycisku. Gdy przycisk jest przytrzymany w położeniu wciśniętym, częstotliwość zmienia się w sposób ciągły. Po przytrzymaniu przycisku przez ponad pół sekundy, uruchamia się samoczynnie przeszukiwanie.

Częstotliwość zwiększa się (lub zmniejsza) i zatrzymuje samoczynnie, gdy odbierana jest jakaś stacja, nawet jeśli przycisk jest przytrzymywany. W celu poszukiwania następnej stacji, należy ponownie przycisnąć przycisk. Przyciśnięcie przycisku, gdy radio poszukuje stacji, natychmiast przerywa przeszukiwanie.

Przycisk wyboru zakresu Przycisk służy do wyboru pomiędzy zakresem AM a FM. Wskaźnik AM/FM informuje, który zakres jest odbierany w danej chwili. Jeśli w zakresie FM odbierany jest program stereofoniczny, pojawia się wskaźnik ST.

Przyciski preselekcjl

Przyciśnięcie przycisku 1 ÷ 5 pozwala wybrać uprzednio zaprogramowaną stację. Częstotliwość odpowiadająca wciśniętemu przyciskowi, zostaje pokazana na wyświetlaczu cyfrowym.

Regulacja barwy tonu

Obrót gałki zgodnie z zegarem powoduje akcentowanie tonów wysokich, a przeciwnie - basów.

Regulacja równowagi kanałów

Obrót gałki zgodnie z zegarem podwyższa głośność prawego głośnika, zaś przeciwnie - lewego.

Preselekcja stacji

 1.  Przy pomocy strojenia ręcznego lub przeszukiwania należy znaleźć żądaną stację.
 2.  Przyciskać jeden z przycisków preselekcji przez około dwie sekundy. Kiedy stacja zostanie przyporządkowana, numer kanału preselekcjl ukaże się na wskaźniku.
 3.  Powtórzyć postępowanie dla przyporządkowania stacji pozostałym kanałom, lub przestroić zaprogramowane już kanały.

Radio AM/FM (w niektórych modelach)

Aby włączyć radio, należy wcisnąć prawą gałkę. Głośność ustawia się przez jej obrót. Dostrojeni ...

Inne urządzenia i osprzęt

...

Categorie